Please reload

14/03/2019

Bij duurzaamheid denk je waarschijnlijk niet in de eerste plaats aan je personeel. Toch ben je er als werkgever behoorlijk bij gebaat als jouw personeel goed in z'n vel zit. Daarom zijn er fiscale faciliteiten om dit te ondersteunen.

Arbowet

De Arbowet schrijft voor welke verplichtingen je als werkgever hebt, zoals een veilige werkplek. Voorzieningen op grond van deze verplichtingen zijn vrijgesteld van belasting. Het maakt niet uit of je de voorziening vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt...

21/06/2018

Vorig jaar is de Arbowet aangescherpt. Werkgevers kregen een jaar de tijd om aan de nieuwe wettelijke eisen te voldoen. Die overgangsperiode loopt op 1 juli aanstaande af.

Waarom aanscherping Arbowet?

De Arbowet is aangescherpt omdat de politiek de rol van bedrijfsartsen wilde verbeteren. Ook was men van mening dat er onvoldoende aandacht is voor preventie.

Wat is aangescherpt?

De aanscherpingen zijn divers. De invoering van een basiscontract is er één van. Hierin zijn de minimale rechten en plichte...

21/06/2018

Per 1 juli gaat er weer het nodige veranderen. Waar moet je als werkgever rekening mee houden? Denk aan de tarieven voor het minimumloon en de deadline voor het tijdig opnemen van vakantiedagen.

1. Wijzigingen minimumloon

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin je werkt en mogelijke cao-afspraken voor die sector. Per 1 juli is het minimumloon 1,03% hoger dan in de eerste helft van 2018...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV