Please reload

14/11/2019

De Belastingdienst heeft onlangs de aangiftebrief loonheffingen verstuurd naar alle werkgevers. De brief valt naar verwachting half november in de bus.

Aangiftetijdvak

De aangiftebrief bevat het aangiftetijdvak van de betreffende werkgever. Dit is in beginsel een periode van een maand of van vier weken.

Let op! Wil je dit aangiftetijdvak voor het jaar 2020 wijzigen, dan moet je een wijzigingsformulier naar de Belastingdienst sturen en zorgen dat dit uiterlijk 14 december 2019 bij de Belastingdienst...

14/11/2019

Als je de inspecteur bepaalde informatie niet kunt of wilt verstrekken, kan hij een informatiebeschikking opleggen. Die moet wel voldoende concreet zijn, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een uitspraak.

Informatie verstrekken

Omdat de inspecteur je aangifte moet kunnen controleren, ben je wettelijk verplicht alle gevraagde informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor jouw belastingheffing. Ondernemers zijn zelfs verplicht deze informatie ook te verstrekken als het de belastinghe...

10/10/2019

Werkgevers die zelf de loonaangifte invullen met behulp van het programma van de Belastingdienst, kunnen hiervoor voortaan ook terecht in het nieuwe portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zo komen steeds meer functies in het nieuwe portaal beschikbaar.

Vanaf 2020 verplicht

Ondernemers kunnen nu de loonaangifte ook nog via het oude portaal indienen, maar dat is volgend jaar niet meer mogelijk. Vanaf 2020 wordt het gebruik van het nieuwe portaal voor de loonaangifte verplicht.

Functies nieuwe portaa...

03/10/2019

De regels inzake het vergoeden van rente aan de Belastingdienst voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb), gaan in 2020 veranderen. Ook het vergoeden van rente dóór de Belastingdienst gaat voor wat betreft de Vpb veranderen. Deze maatregelen zijn op Prinsjesdag aangekondigd.

Rente betalen aan Belastingdienst

Op dit moment moet je voor wat betreft de vennootschapsbelasting uiterlijk binnen vijf maanden na het aangiftetijdvak aangifte doen. Dit is dus meestal vóór 1 juni.

Doe je echter aangift...

29/07/2019

De Belastingdienst verstuurt deze maand de beschikkingen voor 2018 inzake de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (Wtl). Je moet deze goed controleren. Heb je namelijk ten onrechte geheel of gedeeltelijk een tegemoetkoming ontvangen, dan kan dit bedrag worden teruggevorderd.

Wet Tegemoetkomingen Loondomein

De Wtl omvat tegemoetkomingen voor werkgevers die kwetsbare groepen werknemers in dienst hebben, zoals arbeidsgehandicapte werknemers. Daarnaast is de Wtl van toepassing op werknemers met een laag lo...

29/07/2019

Ondernemingen die vrijgestelde prestaties verrichten, kunnen de aan hun in rekening gebrachte btw niet in aftrek brengen. Om toch die btw te kunnen verrekenen, wordt wel een constructie met een maatschap opgetuigd waarmee een fiscale eenheid voor de btw wordt aangegaan.

Let op! De Belastingdienst bestrijdt deze constructies, zodat ondernemers opnieuw moeten bekijken of zij aan de voorwaarden voor de fiscale eenheid btw voldoen en of zij, waar nodig, actie moeten ondernemen.

Wat is een fiscale eenh...

20/06/2019

De Belastingdienst heeft de formulieren waarmee het wereldinkomen kan worden opgegeven verzonden. Het wereldinkomen is je gezamenlijke inkomen in Nederland en het buitenland bij elkaar opgeteld. Je bent verplicht deze gegevens door te geven.

Wie ontvangt een formulier?

Je krijgt alleen een verzoek je wereldinkomen op te geven als jij of je partner buiten Nederland woonde en een toeslag ontving, zoals de zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Je krijgt het verzoek ook als jij of een gezinslid buiten N...

06/06/2019

Als ondernemer heb je in beginsel recht op tal van ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Dat je ondernemer bent, moet je wel aannemelijk kunnen maken, met name bij een geringe omzet.

Nog steeds ondernemer?

In een zaak bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had een ondernemer zijn bedrijf ingebracht in een bv. Na de overdracht bleef de man echter ook nog ondernemersfaciliteiten claimen.

Navordering

De Belastingdienst legde drie jaar later een navorderingsaanslag op. De ondernemersfaci...

25/04/2019

Heb je als ondernemer een volledig elektrische auto uit 2013? En heb je voor 11 april van dit jaar de aangifte inkomstenbelasting 2018 met behulp van het aangifteprogramma van de Belastingdienst ingediend? Dan is er wellicht een verkeerde bijtelling voor de volledig elektrische auto toegepast. Dit meldt de Belastingdienst.

Auto uit 2013

De fout betreft volledig elektrische auto’s, de zogenaamde 0%-emissie auto’s, die in 2013 op kenteken zijn gezet en die zowel zakelijk als privé worden gereden. Va...

11/04/2019

Als je als ondernemer in een bepaald jaar te veel btw op je aangifte hebt afgedragen, kan je dit bij Belastingdienst terugvragen. De fiscus moet binnen acht weken op een dergelijk verzoek beslissen. Als dit niet gebeurt, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op belastingrente.

Voorwaarden

Je krijgt een vergoeding van belastingrente als er minstens acht weken verstreken zijn nadat de fiscus jouw verzoek om teruggave heeft ontvangen. Ook moeten er minstens drie maanden verstreken zijn na het kalen...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV