Please reload

07/03/2019

Als werkgever heb je voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen.

Loonkostenvoordelen

Om voor loonkostenvoordelen (LKV's) in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de werknemer verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen en mag de AOW-l...

07/03/2019

Werkgevers die voor hun werknemers over het jaar 2018 in aanmerking komen voor het lage inkomensvoordeel (LIV) en/of het loonkostenvoordeel (LKV), krijgen hiervan binnenkort een berekening in de bus. Controleer deze goed, zodat je het juiste bedrag aan tegemoetkoming ontvangt.

LIV

Het LIV is een tegemoetkoming voor de loonkosten van werknemers die tussen 100% en 125% van het minimumloon verdienen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 2.000 per werknemer per jaar en is afhankelijk van het aantal v...

31/01/2019

Uiterlijk 31 januari moet je de laatste loonaangifte over 2018 indienen. Op basis van deze aangifte wordt beoordeeld of je recht hebt op tegemoetkomingen voor bepaalde medewerkers met een laag loon.

LIV en LKV

Je kan als werkgever voor je werknemers recht hebben op het lage-inkomensvoordeel (LIV) en voor jongere werknemers het jeugd-LIV. Hiervoor hoef je geen aanvraag te doen. Het UWV bepaalt aan de hand van de loonaangifte over 2018 of het (jeugd-)LIV over dat jaar aan jou wordt uitbetaald. Je ka...

20/12/2018

Heb je werknemers in dienst met een laag loon? Dan heb je misschien recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De grenzen voor het uurloon voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) zijn voor het jaar 2019 onlangs vastgesteld. De grenzen zijn aangepast vanwege de stijging van het minimumloon per 1 januari 2019.

LIV

Werkgevers hebben recht op een tegemoetkoming in de loonkosten, het LIV, als ze werknemers in dienst hebben die minimaal 100% van het wettelijk minimumloon verdienen en maximaal 125%. Er z...

20/04/2018

Heb je van het UWV een voorlopige berekening ontvangen van het lage-inkomensvoordeel (LIV)? Ben je het niet eens met deze berekening, maar heb je nog geen stappen ondernomen? Dan is het nu de hoogste tijd om in actie te komen. Je hebt namelijk nog tot en met 1 mei aanstaande om de aangifte loonheffingen te corrigeren.

Correctie

Het UWV heeft de voorlopige berekening van het LIV gebaseerd op de tot en met 31 januari 2018 gedane aangiften loonheffingen en correcties over 2017. Controleer daarom eers...

15/03/2018

Tussen 1 maart en 14 maart 2018 hebben zo'n 94.000 werkgevers van het UWV een voorlopige berekening ontvangen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) 2017. Je hebt recht op deze tegemoetkoming als je werknemers met een laag loon in dienst hebt. Check de voorlopige berekening goed. Kloppen de gegevens niet, dan kan je dit nog corrigeren of doorgeven tot en met 1 mei 2018.

LIV

Met ingang van 2017 is er een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een...

01/03/2018

Werkgevers hebben voor bepaalde moeilijk bemiddelbare werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming van de overheid in de loonkosten.

De tegemoetkoming bestaat uit een bedrag per verloond uur met een vast bedrag per jaar en is beschikbaar voor de volgende groepen:

  • werknemers met een laag inkomen;

  • oudere voormalig werkloze werknemers;

  • arbeidsgehandicapte werknemers;

  • werknemers uit de doelgroep banenafspraak;


Voorwaarden lage-inkomensvoordeel (LIV)

Om in aanmerking te...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV