Please reload

07/03/2019

Als werkgever heb je voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen.

Loonkostenvoordelen

Om voor loonkostenvoordelen (LKV's) in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de werknemer verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen en mag de AOW-l...

07/03/2019

Werkgevers die voor hun werknemers over het jaar 2018 in aanmerking komen voor het lage inkomensvoordeel (LIV) en/of het loonkostenvoordeel (LKV), krijgen hiervan binnenkort een berekening in de bus. Controleer deze goed, zodat je het juiste bedrag aan tegemoetkoming ontvangt.

LIV

Het LIV is een tegemoetkoming voor de loonkosten van werknemers die tussen 100% en 125% van het minimumloon verdienen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 2.000 per werknemer per jaar en is afhankelijk van het aantal v...

20/04/2018

Maakte je in 2017 gebruik van de premiekorting oudere werknemer en/of de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer? Mogelijk heb je dan dit jaar recht op een loonkostenvoordeel. Dan moet dit wel goed zijn aangegeven in de laatste aangifte loonheffingen over 2017.

Is dit niet het geval, dan kan je deze aangifte nog corrigeren. Doe dit uiterlijk 1 mei aanstaande, anders verspeel je het recht op een loonkostenvoordeel voor deze werknemer.

Loonkostenvoordelen

Met ingang van 2018 zijn er vier nieuwe l...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV