Please reload

07/11/2019

Als je dit jaar dividend uitkeert, betaal je 25% belasting in box 2. Volgend jaar stijgt dit tarief naar 26,25%. Dus dit jaar nog maar snel dividend uitkeren?

Tarief box 2

Het tarief in box 2, waartegen onder andere uitgekeerd dividend belast wordt, bedraagt 25% in 2019. In 2020 stijgt dit naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%.

Dividend uitkeren?

Of het echter verstandig is dit jaar nog extra dividend uit te keren, hangt af van de omstandigheden. Bijvoorbeeld of dit betekent dat je voor investeringen ee...

20/06/2019

Een verondersteld rendement van 4% op vermogen voor de jaren 2013 en 2014 is niet reëel. Dit concludeert de Hoge Raad in een arrest van 14 juni. De uitspraak heeft in beginsel echter geen gevolgen voor de over die jaren ingediende bezwaarschriften inzake de vermogensrendementsheffing van box 3.

Massaal bezwaar procedure

Tegen de heffing over box 3 (spaargeld en beleggingen) is al jaren verzet, met name omdat belastingplichtigen van mening zijn dat een verondersteld rendement van 4% niet haalbaar i...

20/12/2018

Als je in een jaar met je bedrijf verlies lijdt, mag je dit verrekenen met inkomens uit andere jaren. Dit hoeft echter niet altijd te betekenen dat je daardoor ook minder belasting betaalt.

Volgorde verliesverrekening

Verliesverrekening in de inkomstenbelasting moet op een wettelijk voorgeschreven wijze gebeuren. Eerst verrekening van het verlies met positieve inkomsten uit de drie voorgaande jaren, waarbij eerst met de inkomens uit de oudste jaren wordt verrekend. Daarna moet je het verlies verre...

22/11/2018


Pleegouders hoeven per 1 januari 2019 geen belasting te gaan betalen over de vergoeding die ze voor het verzorgen van pleegkinderen ontvangen. Dit voorstel heeft het kabinet onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd.

Meer dan drie pleegkinderen

Sinds 2013 geldt al een belastingvrijstelling voor pleeggezinnen, ongeacht het aantal kinderen dat zij verzorgen. Daarvoor gold de belastingvrijstelling alleen voor pleeggezinnen die drie of minder pleegkinderen verzorgen. Na vijf jaar zou de ruimere regeling...

23/08/2018

Particulieren hoeven volgend jaar minder belasting te betalen over hun spaargeld in box 3. Dit meldt dagblad De Telegraaf. Volgens de krant wordt deze maatregel met Prinsjesdag bekend gemaakt.

Heffing box 3

De heffing in box 3, de vermogensrendementsheffing, is sinds een aantal jaren afhankelijk van het rendement op sparen en beleggen en van de omvang van jouw vermogen. Voor dit jaar gaat de fiscus uit van een rendement op spaargeld van 0,36%. Dat zou in 2019 0,13% worden.

Over het veronderstelde r...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV