Please reload

01/08/2019

Onze belastingwetten kennen diverse formele eisen waaraan je je moet houden. Maar dat geldt ook voor de overheid zelf, zo ervoer de gemeente Meierijstad onlangs toen een bezwaar tegen de WOZ-waarde van een drietal panden per e-mail werd ingediend.

Elektronisch bezwaar?

Wettelijk is bepaald dat bestuursorganen, zoals een gemeente, de mogelijkheid kunnen bieden om een bezwaar elektronisch in te dienen. Het bestuursorgaan kan hieraan wel extra eisen stellen.

Bezwaar per email niet mogelijk

In een zaak...

02/05/2019

De Belastingdienst wijst alle bezwaarschriften tegen de heffing in box 3, de vermogensrendementsheffing, in de aangifte 2018 opnieuw aan als 'massaal bezwaar'. Dit heeft staatssecretaris Snel bekendgemaakt.

Bezwaren heffing box 3

Tegen de vermogensrendementsheffing in box 3 wordt al jaren door duizenden belastingplichtigen bezwaar gemaakt. Met name omdat voor de belastingheffing in box 3 wordt uitgegaan van een verondersteld rendement en niet van een werkelijk behaald rendement. Omdat er in deze z...

14/03/2019

Als het goed is, heb je onlangs de nieuwe WOZ-waarde voor je woning of bedrijfspand ontvangen. Controleer deze waarde en maak, binnen 6 weken, bezwaar als de waarde volgens jou niet klopt. En dan kan het over een te hoge, maar ook over een te lage WOZ-waarde gaan.

Verschillende methodes

Er zijn verschillende methodes om de WOZ-waarde vast te stellen. Bij woningen maakt de gemeente meestal een vergelijking met verkoopcijfers van soortgelijke woningen. Bij bedrijfspanden wordt de waarde vaak afgelei...

03/01/2019

Ondernemers die het niet eens zijn met een beslissing van de inspecteur, kunnen in bezwaar. De inspecteur moet hierop in beginsel binnen twaalf weken reageren, te rekenen vanaf de dag van de aanslag waartegen bezwaar wordt gemaakt. In de praktijk wordt deze termijn in ongeveer 20% van de gevallen niet gehaald, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

Personeelsproblemen

Dat de wettelijke termijn niet gehaald wordt, is onder meer te wijten aan personeelsproblemen. Die probeert men op te lossen...

07/06/2018


Ben je het oneens met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op vermogen (box 3-heffing) voor het belastingjaar 2017, dan moet je vanaf dit jaar altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen die aanslag. Tijdig wil zeggen vóór 15 juli.

Dit heeft de rijksoverheid laten weten. De heffing over ons vermogen in box 3 wordt gebaseerd op een forfaitair rendement. Of je dat rendement in werkelijkheid ook behaalt, is niet van belang.

Individueel bezwaar nodig?

Ben je het met de heffi...

15/03/2018

Het telefonisch afhandelen van bezwaren bij de Belastingdienst is gebonden aan diverse voorwaarden. Deze zijn onlangs gewijzigd. Wat betekent dit als je in bezwaar gaat?

In bezwaar

Als je het niet met een beslissing van de inspecteur eens bent, kan je in bezwaar. Bij een gering belang, zoals bij WOZ-zaken, doen belastingplichtigen dat vaak zelf. Bij ingewikkelder zaken is het verstandig om dit door een fiscale professional te laten doen. Als je in bezwaar gaat, moet een collega van degene die de d...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV