Please reload

26/08/2019

Als je het kapitaal in je bv wil vergroten, kan dit via een agiostorting. Gebruik je voor deze storting een derdenrekening bij een notaris, dan telt het vermogen bij jou nog steeds mee in box 3, totdat je er de beschikkingsmacht over verliest.

Wat is een agiostorting?

Een agiostorting is een van de middelen om het kapitaal in je bv te vergroten, bijvoorbeeld om te kunnen investeren. Een agiostorting is extra kapitaal dat door de aandeelhouders bovenop de nominale waarde van de aandelen gestort wor...

20/06/2019

Een verondersteld rendement van 4% op vermogen voor de jaren 2013 en 2014 is niet reëel. Dit concludeert de Hoge Raad in een arrest van 14 juni. De uitspraak heeft in beginsel echter geen gevolgen voor de over die jaren ingediende bezwaarschriften inzake de vermogensrendementsheffing van box 3.

Massaal bezwaar procedure

Tegen de heffing over box 3 (spaargeld en beleggingen) is al jaren verzet, met name omdat belastingplichtigen van mening zijn dat een verondersteld rendement van 4% niet haalbaar i...

13/06/2019

Wie in het bezit is van een appartement, is automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Eventuele reserves van de VvE zijn belast in box 3. Hiervoor komt geen aparte vrijstelling, zo blijkt uit antwoorden op Kamervragen.

VvE

Via een VvE worden gezamenlijke belangen behartigd, zoals het onderhoud van het wooncomplex. Wettelijk is sinds 2018 geregeld dat via een VvE verplicht moet worden gespaard voor het onderhoud van de appartementen.

Reserves behoren tot box 3

De opgebouwde reserves van...

06/06/2019

Jouw inkomen uit sparen en beleggen wordt belast in box 3. In deze box betaal je meer belasting naarmate je vermogen groter is. Is sparen en beleggen in de bv dan een betere oplossing?

Heffing in box 3

De belasting die je betaalt in box 3 wordt gebaseerd op een verondersteld rendement. Het werkelijke rendement is dus niet van belang. Zelfs als je verlies lijdt op beleggingen, betaal je toch belasting.

Hogere heffing bij groter vermogen

De heffing in box 3 neemt toe naarmate je meer vermogen bezit, o...

23/05/2019

Er komt onderzoek naar een mogelijke fiscale vrijstelling voor letselschadevergoedingen in box 3. Dit schrijft staatssecretaris Snel (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.

Letselschadevergoeding onbelast?

In de brief staat dat een eenmalige uitkering van een letselschadevergoeding niet belast is in box 1 (loon- of inkomstenbelasting), maar meetelt als vermogen in box 3. Hierover moet jaarlijks dus belasting worden betaald in box 3, de zogenaamde vermogensrendementsheffing.

Motie

In een eerder...

23/05/2019

Vanaf het moment dat een tuinbouwkas niet meer in het bedrijf wordt gebruikt maar is verhuurd, is de waardestijging van de ondergrond niet langer onbelast. Hoe zit dat met de landbouwvrijstelling?

Je weet het wel: als je als tuinder bedrijfsgrond verkoopt, is de opbrengst tot aan de waarde in het economisch verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB), oftewel de agrarische waarde, belastingvrij. Een voorwaarde daarvoor is echter dat je de grond zelf hebt gebruikt in je bedrijf. De landbouwvrijstell...

16/05/2019

In box 3 zijn onze bezittingen belast, onder aftrek van onze schulden. Ook zogenaamde wilsrechten behoren daartoe. Wat is een wilsrecht en vanaf welk moment heeft een dergelijk recht waarde?

Wat is een wilsrecht?

Als het wijzigen van een rechtstoestand alleen afhangt van het uiten van een wil, is sprake van een wilsrecht. Dit is bijvoorbeeld het geval als een verzekeringsmaatschappij schriftelijk toezegt dat zij een bepaalde schadeclaim vergoedt en de uitbetaling alleen nog afhangt van de acceptat...

02/05/2019

De Belastingdienst wijst alle bezwaarschriften tegen de heffing in box 3, de vermogensrendementsheffing, in de aangifte 2018 opnieuw aan als 'massaal bezwaar'. Dit heeft staatssecretaris Snel bekendgemaakt.

Bezwaren heffing box 3

Tegen de vermogensrendementsheffing in box 3 wordt al jaren door duizenden belastingplichtigen bezwaar gemaakt. Met name omdat voor de belastingheffing in box 3 wordt uitgegaan van een verondersteld rendement en niet van een werkelijk behaald rendement. Omdat er in deze z...

14/03/2019

Inkomsten uit verpachte grond kunnen op verschillende manieren in de belastingheffing betrokken worden. Afhankelijk van wie je pachter is, is het box 1 of box 3. Graag leggen we het uit.

Vijf verschillende situaties bij verpachting

Er zijn in de inkomstenbelasting vijf verschillende situaties bij verpachting:

1. Verpachten aan verbonden persoon

Je verpacht aan een verbonden persoon. Een verbonden persoon is/zijn:

  • je (gehuwde of geregistreerde) partner

  • degene waarmee je een notarieel samenlev...

24/01/2019

Op de te betalen belasting over je inkomen, mag je de heffingskortingen in aftrek brengen. Als je zelf te weinig belasting betaalt om deze heffingskortingen te kunnen verrekenen, krijg je de niet-gebruikte heffingskortingen uitbetaald door de Belastingdienst. Deze mogelijkheid wordt de komende jaren afgebouwd.

Waarom?

De reden van de overheid om het uitbetalen van heffingskortingen af te bouwen, is om het verdienen van eigen inkomen te stimuleren. Dan kan men namelijk zelf de heffingskortingen ver...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV