Please reload

29/07/2019

Wanneer je als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger.

Er komen vragen op je af als:

  • Kan de onderneming worden voortgezet?

  • Maakt je partner aanspraak op een deel van (de waarde van) het bedrijf? 

  • Wat gebeurt er met het pensioen?

Deze advieswijzer bevat een overzicht van enkele belangrijke zaken waarmee je als ondernemer te maken kunt...

28/02/2019

Ga je scheiden en heb je direct na je huwelijk in het buitenland gewoond of heb je beiden (ook) een buitenlandse nationaliteit, dan is er een nieuwe Europese verordening geldig.

De verordening betreft alleen het huwelijksvermogensrecht en regelt of de scheiding wat dat betreft onder de Nederlandse wet valt, of dat een ander buitenlands systeem geldt.

Op 29 januari 2019 is de Europese Verordening over huwelijksvermogensrecht in werking getreden. De verordening wordt toegepast door rechters in de li...

28/02/2019

Per 1 januari 2020 wordt de termijn voor het betalen van partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Het voorstel, dat inmiddels door de Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat uit van de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van in beginsel 5 jaar. Deze wijziging geldt alleen voor nieuwe echtscheidingsprocedures vanaf 2020.

Wetsvoorstel

In 2015 werd een wetsvoorstel ingediend over alimentatie voor de ex-partner. Na een aantal wijzigingen is het voorstel inmiddels aangenomen door de Tweede...

30/08/2018

De bedrijfscontinuïteit staat voorop!

Wanneer je als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger.

Er komen vragen op je af als:

  • Kan de onderneming worden voortgezet?

  • Maakt jouw partner aanspraak op een deel van (de waarde van) het bedrijf? 

  • Wat gebeurt er met het pensioen in eigen beheer?


Deze advieswijzer bevat een overzicht van enkele b...

28/06/2018

Is het overdragen of omzetten van de oudedagsverplichting van de dga aan de ex-partner belast? Antwoord van de Belastingdienst: ‘Mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden, is dit niet het geval.’

Pensioen in eigen beheer

Sinds 1 juli 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk voor dga's met een bv. Een mogelijkheid is om van de opgebouwde middelen een oudedagsverplichting te kopen. De vraag rijst dan of deze belast is als die bij een scheiding wordt overgedragen aan of o...

15/03/2018

In de toekomst wordt het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen bij echtscheiding automatisch verdeeld. Zo krijgen beide ex-partners meer regie over hun eigen financiële planning. Ook ontstaat zo een beter overzicht van hoeveel pensioen men uiteindelijk kan verwachten.

Echtscheiding en pensioen

Wanneer je gaat scheiden hebben jij en jouw ex-partner kort gezegd beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Die...

08/03/2018

Het berekenen van alimentatie bij ondernemers is maatwerk. Het vereist een goede samenwerking tussen de ondernemer, zijn accountant en advocaat. Ben je een IB-ondernemer, dan is dit van bijzonder belang. Een goede berekening is niet altijd eenvoudig omdat jouw inkomen per jaar namelijk behoorlijk kan fluctueren.

Kinder- én partneralimentatie

Alimentatie kan worden vastgesteld voor een of meerdere kinderen en/of een eventuele partner. Kinderalimentatie is een bijdrage voor levensonderhoud van een k...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV