Please reload

05/09/2019

Het kabinet overweegt om de overdrachtsbelasting voor starters af te schaffen. Dit meldde RTL-nieuws eerder. De overdrachtsbelasting voor woningen bedraagt 2%. Op nieuwbouwwoningen drukt geen overdrachtsbelasting.

Deel aflossingsvrij?

Een andere optie om de woningmarkt voor starters beter toegankelijk te maken, is toestaan dat starters een deel van hun hypotheek aflossingsvrij houden, zonder dat dit fiscale gevolgen heeft. Ook dit vereist een wetsaanpassing.

Uitvoering

Het kabinet acht het van belan...

29/08/2019

Ben je eigenaar en tevens bewoner van een woning en wil je deze isoleren, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH), is vanaf 2 september 2019 aan te vragen.

Minimaal twee energiebesparende maatregelen

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet je minstens twee energiebesparende maatregelen nemen. De subsidie vraag je aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

Uitvoering ná 15 augustus 2019

...

06/06/2019

Dit jaar kan belastingvrij een bedrag van € 102.010 worden geschonken als de verkrijger de schenking gebruikt voor een eigen woning. De schenking kan onder voorwaarden worden gespreid over drie jaren. Dit was in het jaar 2013 nog niet mogelijk, zo besliste onlangs de rechter in Groningen.

Twee keer vrijstelling?

In deze zaak had de verkrijger in 2013 een schenking gekregen van € 20.300 ten behoeve van een eigen woning. Een jaar later, in 2014, ontving zij van dezelfde persoon nog een schenking, di...

16/05/2019

Voor de aftrek van hypotheekrente stelt de fiscus een aantal voorwaarden. Een daarvan is dat je moet kunnen bewijzen dat het geleende geld daadwerkelijk gebruikt is voor de aanschaf of bijvoorbeeld ook voor het verbouwen van de eigen woning. Dit bewijs moet je ieder jaar waarin je gebruik maakt van de aftrekmogelijkheid, kunnen aanleveren.

Hoe moet je dit bewijzen?

Het bewijs moet je kunnen leveren met schriftelijke bescheiden, zoals de akte van levering van je woning. Tevens moet je dit over een...

01/03/2019

De schenkbelasting kent een vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning. Deze bedraagt in 2019 € 102.010. De rechter heeft onlangs bepaald dat niet vereist is dat de schenking vooraf moet gaan aan de kosten.

Schenkvrijstelling eigen woning

De schenkvrijstelling is van toepassing bij het schenken van een eigen woning of bij het schenken van geld waarmee een woning gekocht wordt. Het geld mag ook gebruikt worden om een eigen woning te verbouwen of onder voorwaarden om een hypotheca...

07/02/2019

Voor de eigen woning gelden duidelijke strenge fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt een aftrekbeperking voor rente in de hoogste belastingschijf (51,75%).

Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van jouw individuele situatie. In deze advieswijzer komen verschillende situaties aan bod.

Eigenwoninglening, aflossing en renteaftrek

Eigenwoninglening

Voor een eigenwoninglening gel...

13/09/2018

Volgende week is het Prinsjesdag. Dan komen er nieuwe belastingplannen voor 2019 op tafel. Een aantal plannen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangekondigd. Enkele belangrijke wijzigingen voor 2019 zetten we dan ook nu al voor je op een rij.

Let op! De meeste voorstellen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd. Pas eind december, na de stemmingen in de Eerste Kamer, is één en ander definitief.

1. Verhoging lage btw-tarief

Het lage btw-tarief wordt naar verwachting verhoog...

30/01/2018


Als je als ondernemer een bedrijf start, hierin een deel van de eigen woning gebruikt als werkruimte en de woning als ondernemingsvermogen aanmerkt, moet je bij de waardering van die woning rekening te houden met de duurzame zelfbewoning van dit pand. Maar wat is het gevolg als dit niet is gebeurd?

Te hoge inbrengwaarde

Als bij de inbreng geen rekening is gehouden met de duurzame zelfbewoning, dan wordt het pand op de balans te hoog gewaardeerd. De inspecteur kan de waarde dan corrigeren. Gebeurt...

23/01/2018

Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen om voor renteaftrek in aanmerking te komen. Bovendien geldt een aftrekbeperking voor rente in de hoogste belastingschijf (52%). Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van jouw individuele situatie. In deze Advieswijzer komen verschillende situaties aan bod.

EIGENWONINGLENING, AFLOSSING EN RENTEAFTREK

Eigenwoninglening

Voor een eigenwoninglening geldt dat de...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV