Please reload

26/09/2019

Het maximum van de algemene heffingskorting en van de arbeidskorting gaan volgend jaar extra omhoog. Vorig jaar was al een verhoging van beide kortingen aangekondigd, maar de extra verhogingen komen hier bovenop. Dit staat in het Belastingplan 2020.

Algemene heffingskorting

Iedere belastingplichtige heeft in beginsel recht op de algemene heffingskorting, maar deze is wel inkomensafhankelijk. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de korting. Het maximum wordt volgend jaar verhoogd van nu € 2.477 naar €...

24/01/2019

Op de te betalen belasting over je inkomen, mag je de heffingskortingen in aftrek brengen. Als je zelf te weinig belasting betaalt om deze heffingskortingen te kunnen verrekenen, krijg je de niet-gebruikte heffingskortingen uitbetaald door de Belastingdienst. Deze mogelijkheid wordt de komende jaren afgebouwd.

Waarom?

De reden van de overheid om het uitbetalen van heffingskortingen af te bouwen, is om het verdienen van eigen inkomen te stimuleren. Dan kan men namelijk zelf de heffingskortingen ver...

10/01/2019

Per 1 januari 2019 zijn weer tal van loongerelateerde cijfers en wet- en regelgevingen gewijzigd. Vijf belangrijke veranderingen staan hier voor jou op een rij.

1. Heffingskortingen voor buitenlandse werknemers

Vanaf 1 januari 2019 hebben alleen inwoners van Nederland nog recht op het belastingdeel van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. 'Niet-inwoners' hebben daar vanaf dat moment geen recht meer op. Er is een uitzondering voor (buitenlandse) werknemers die wonen in lidstaten van de...

04/01/2019

Ook de Eerste Kamer heeft het Belastingplan goedgekeurd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor jou als ondernemer?

Daling tarief box 1

Ben je belastingplichtig voor de inkomstenbelasting? Het tarief in box 1 voor de tweede en derde schijf daalt met 2,75% punt van 40,85% naar 38,1%. De andere tarieven in box 1 wijzigen gering.

Verhoging heffingskortingen

De algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting worden verhoogd. De arbeidskorting wordt wel snelle...

05/10/2018

Met ingang van 2019 wordt de algemene heffingskorting voor inkomens tot € 50.000 per jaar verhoogd. Ook gaat de arbeidskorting omhoog voor werkenden die tussen de € 20.000 en € 60.000 per jaar verdienen.

Iedereen heeft recht op een algemene heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting. Deze korting is inkomensafhankelijk: hoe lager het inkomen, hoe hoger de korting. De arbeidskorting is de extra heffingskorting die werkenden krijgen.

Let op! De plannen die op Prinsjesdag 2018 bekend zijn...

01/03/2018

Stel dat de zoon of dochter van één van jouw betere werknemers wil gaan studeren, maar de werknemer kan de extra kosten nauwelijks ophoesten. Hoe kan je als werkgever de helpende hand bieden?

Studeren is duur en dat wordt de komende jaren echt niet veel beter. Als een kind van één van jouw werknemers wil gaan studeren, is het dus maar de vraag of dit financieel gezien wel lukt. Wat nu als je de helpende hand toesteekt? En hoe kan je dat het beste doen?

Studietoelage belast bij het kind

De rechter h...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV