Please reload

31/01/2019

Uiterlijk 31 januari moet je de laatste loonaangifte over 2018 indienen. Op basis van deze aangifte wordt beoordeeld of je recht hebt op tegemoetkomingen voor bepaalde medewerkers met een laag loon.

LIV en LKV

Je kan als werkgever voor je werknemers recht hebben op het lage-inkomensvoordeel (LIV) en voor jongere werknemers het jeugd-LIV. Hiervoor hoef je geen aanvraag te doen. Het UWV bepaalt aan de hand van de loonaangifte over 2018 of het (jeugd-)LIV over dat jaar aan jou wordt uitbetaald. Je ka...

30/07/2018


De bedragen inzake het gemiddelde uurloon waarbij de werkgever recht heeft op het jeugd-LIV (het lage inkomensvoordeel), zijn onlangs vastgesteld. De bedragen variëren, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

Voorwaarden

Voor jongere werknemers met een laag inkomen heb je recht op een loonkostenvoordeel. Voorwaarde is dat de werknemer verzekerd is voor één of meer van de werknemersverzekeringen.

Het gemiddeld uurloon van de werknemer moet binnen onderstaande bandbreedtes vallen.

De vastgestel...

15/03/2018

Uit de SRA-BiZ database blijkt dat de bouw in 2016 de sterkste omzet-, winst- en solvabiliteitsgroei in jaren heeft laten zien. De vraag naar woningen, utiliteitsgebouwen en infraproductie neemt nog steeds toe. Toch neemt de omzetgroei in de bouw inmiddels af, gelijktijdig met een groter tekort aan personeel (bron: CBS). Hoe blijf je productief met voldoende goede vakmensen om de klus te klaren?

Misschien overweeg je - net als andere aannemers - om zelf metselaars en timmermannen op te leiden, al...

01/03/2018

Werkgevers hebben voor bepaalde moeilijk bemiddelbare werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming van de overheid in de loonkosten.

De tegemoetkoming bestaat uit een bedrag per verloond uur met een vast bedrag per jaar en is beschikbaar voor de volgende groepen:

  • werknemers met een laag inkomen;

  • oudere voormalig werkloze werknemers;

  • arbeidsgehandicapte werknemers;

  • werknemers uit de doelgroep banenafspraak;


Voorwaarden lage-inkomensvoordeel (LIV)

Om in aanmerking te...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV