Please reload

17/10/2019

Hoe zit het als je werknemer het werk niet altijd afkrijgt binnen de werktijden? Er wordt dan soms even langer doorgewerkt. Moet je dat kwartiertje extra uitbetalen? Is dan ook de toeslag verplicht?

Wat is ‘overwerk’?

In het Burgerlijk Wetboek is geen specifieke regeling opgenomen over overwerk. De grens voor overwerk wordt bepaald door de regels in de Arbeidstijdenwet. In deze Arbeidstijdenwet staat (onder andere) dat er een maximum is aan werktijden:

  • de werknemer mag maximaal twaalf uur per d...

28/03/2019

Het is in de fysiotherapiebranche geoorloofd om ook het loon tijdens vakantie door middel van een all-in loon te betalen, als dat voldoende duidelijk is voor de werknemer. Dit hoeft niet te blijken uit de loonstroken, zolang de arbeidsovereenkomst zelf genoeg duidelijkheid geeft. Dat heeft een kantonrechter recent geoordeeld.

Het geschil voor de rechter

Het geschil bij de kantonrechter ging over het zogeheten all-in loon. De fysiotherapeuten, in loondienst bij hun maatschap, vonden niet dat met hu...

07/03/2019

Als een bv de loonheffing inhoudt op het loon van de dga van de bv maar niet afdraagt aan de fiscus, heeft de dga het loon ook niet genoten, zo vindt de advocaat-generaal in een zaak die speelt voor de Hoge Raad. De niet-afgedragen loonheffing is daarom dan ook niet belast bij de dga.

Op andere wijze genoten?

Volgens onze fiscale spelregels moet een werkgever loonheffing inhouden op het loon van de werknemer. In het geval van de dga is de werkgever de bv. In deze zaak ligt de vraag voor of de niet...

15/03/2018

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarin geen afspraken zijn gemaakt over het aantal uren dat per week gewerkt wordt. De werkgever kan de werknemer dus oproepen wanneer het uitkomt. In principe geldt: geen arbeid, geen loon, maar per oproep moet je wel een minimum aantal uren uitbetalen. Hoe zit het nu precies?

Voor werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben voor minder dan 15 uur per week of die werkzaam zijn op basis van een nulurencontract geldt dat de werknemer per oproep, of...

01/03/2018

Werk je op basis van een tarief per uur? Wat nu als je meer uren declareert bij de klant dan er aan loonheffing wordt afgedragen? Is er dan automatisch sprake van zwart loon?

Uurtarief

Met name vrije beroepers, zoals advocaten en accountants, werken meestal op basis van een vergoeding per uur. Dit komt echter ook voor bij bijvoorbeeld schoonmaakbedrijven, cateraars en uitzendorganisaties. Onlangs stond een ondernemer voor de belastingrechter, omdat hij meer uren had gefactureerd dan volgens de afd...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV