Please reload

07/11/2019

Het Handboek Loonheffingen is door de Belastingdienst op een aantal punten aangepast. Deze betreffen de regeling kleine geschenken, RVU-uitkeringen (VUT), gegevens inzake de loonstrook en de jaaropgave en de loonkostenvoordelen.

Aanpassingen

Volgens de bekendgemaakte aanpassingen tellen bezorgkosten niet mee bij de grens van € 25 voor kleine geschenken. Verder wordt onder meer verduidelijkt wanneer over RVU-uitkeringen Zvw-premies betaald of ingehouden moeten worden.

Verplichte gegevens loonstrook

O...

07/03/2019

Als een bv de loonheffing inhoudt op het loon van de dga van de bv maar niet afdraagt aan de fiscus, heeft de dga het loon ook niet genoten, zo vindt de advocaat-generaal in een zaak die speelt voor de Hoge Raad. De niet-afgedragen loonheffing is daarom dan ook niet belast bij de dga.

Op andere wijze genoten?

Volgens onze fiscale spelregels moet een werkgever loonheffing inhouden op het loon van de werknemer. In het geval van de dga is de werkgever de bv. In deze zaak ligt de vraag voor of de niet...

15/11/2018

Als je voor de loonheffingen van aangiftetijdvak wilt veranderen, moet je dat nu doen. Wacht je tot na 14 december, dan ben je te laat en moet je minstens een jaar wachten.

Aangiftetijdvak

Voor de loonheffingen geldt standaard een aangiftetijdvak van vier weken of één maand. Je kunt voor een nieuw jaar van aangiftetijdvak wisselen, op voorwaarde dat je dit tijdig meldt.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen op deze aangiftetijdvakken. Die zijn voor personeel van zelfstandige binnenschippers d...

31/07/2018

Een bv in moeilijkheden besluit een deel van het salaris van de dga niet uit te betalen. Er wordt wel loonheffing ingehouden en afgedragen. Volgens de rechter is het loon genoten.

Niet uitbetaald loon wel genoten?

Je hoeft loon niet daadwerkelijk in handen te krijgen om het ook te 'genieten'. Dit blijkt ook in de zaak waarover hof Den Haag onlangs uitspraak deed.

Wanneer is loon genoten?

Volgens de wet is loon genoten als het is ontvangen, verrekend, ter beschikking is gesteld, rentedragend geworden...

14/06/2018

Als je wacht op een teruggave van btw en zelf nog btw of loonheffing moet afdragen, is de verleiding wellicht groot om een en ander met elkaar te verrekenen. Dat mag niet zomaar, slechts alleen als je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Uitstel

Wanneer je nog btw verwacht terug te krijgen en je zit bijvoorbeeld krap bij kas, kan je de inspecteur om uitstel van betaling vragen. Uitstel is mogelijk als je nog btw uit een voorgaand tijdvak terugkrijgt.

Let op! Voor uitstel van betaling moet je een verzo...

22/05/2018

Besteed je wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan word je aangemerkt als aannemer en kan je aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van jouw onderaannemers. Zorg dat je de zaken goed hebt geregeld en beperk daarmee jouw ketenaansprakelijkheid.

Als je (een deel van) het door jou aangenomen werk uitbesteedt aan een onderaannemer, is het mogelijk dat deze onderaannemer dit op zijn beurt weer (deels) uitbesteedt aan een andere onderaannemer. Ook deze ond...

01/03/2018

Werk je op basis van een tarief per uur? Wat nu als je meer uren declareert bij de klant dan er aan loonheffing wordt afgedragen? Is er dan automatisch sprake van zwart loon?

Uurtarief

Met name vrije beroepers, zoals advocaten en accountants, werken meestal op basis van een vergoeding per uur. Dit komt echter ook voor bij bijvoorbeeld schoonmaakbedrijven, cateraars en uitzendorganisaties. Onlangs stond een ondernemer voor de belastingrechter, omdat hij meer uren had gefactureerd dan volgens de afd...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV