Please reload

07/03/2019

Als werkgever heb je voor bepaalde groepen werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen.

Loonkostenvoordelen

Om voor loonkostenvoordelen (LKV's) in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de werknemer verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen en mag de AOW-l...

07/03/2019

Werkgevers die voor hun werknemers over het jaar 2018 in aanmerking komen voor het lage inkomensvoordeel (LIV) en/of het loonkostenvoordeel (LKV), krijgen hiervan binnenkort een berekening in de bus. Controleer deze goed, zodat je het juiste bedrag aan tegemoetkoming ontvangt.

LIV

Het LIV is een tegemoetkoming voor de loonkosten van werknemers die tussen 100% en 125% van het minimumloon verdienen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 2.000 per werknemer per jaar en is afhankelijk van het aantal v...

30/07/2018


De bedragen inzake het gemiddelde uurloon waarbij de werkgever recht heeft op het jeugd-LIV (het lage inkomensvoordeel), zijn onlangs vastgesteld. De bedragen variëren, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

Voorwaarden

Voor jongere werknemers met een laag inkomen heb je recht op een loonkostenvoordeel. Voorwaarde is dat de werknemer verzekerd is voor één of meer van de werknemersverzekeringen.

Het gemiddeld uurloon van de werknemer moet binnen onderstaande bandbreedtes vallen.

De vastgestel...

28/06/2018


Werkgevers komen mogelijk toch in aanmerking voor een loonkostenvoordeel voor een stagiair(e), ondanks het feit dat ze soms niet beschikken over een vereiste doelgroepenverklaring. Het betreft stageplaatsen voorafgaand aan een BBL-leerbaan (beroepsbegeleidende leerweg). Voor werkgevers die te laat waren met de aanvraag wordt bekeken of zij hiertoe alsnog de mogelijkheid krijgen.

Loonkostenvoordelen

Er zijn verschillende loonkostenvoordelen. Deze zijn bestemd om werknemers die moeilijk toegang heb...

20/04/2018

Maakte je in 2017 gebruik van de premiekorting oudere werknemer en/of de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer? Mogelijk heb je dan dit jaar recht op een loonkostenvoordeel. Dan moet dit wel goed zijn aangegeven in de laatste aangifte loonheffingen over 2017.

Is dit niet het geval, dan kan je deze aangifte nog corrigeren. Doe dit uiterlijk 1 mei aanstaande, anders verspeel je het recht op een loonkostenvoordeel voor deze werknemer.

Loonkostenvoordelen

Met ingang van 2018 zijn er vier nieuwe l...

01/03/2018

Werkgevers hebben voor bepaalde moeilijk bemiddelbare werknemers onder voorwaarden recht op een tegemoetkoming van de overheid in de loonkosten.

De tegemoetkoming bestaat uit een bedrag per verloond uur met een vast bedrag per jaar en is beschikbaar voor de volgende groepen:

  • werknemers met een laag inkomen;

  • oudere voormalig werkloze werknemers;

  • arbeidsgehandicapte werknemers;

  • werknemers uit de doelgroep banenafspraak;


Voorwaarden lage-inkomensvoordeel (LIV)

Om in aanmerking te...

30/01/2018

Had je in 2017 recht op de premiekorting oudere werknemer en/of de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer, dan heb je mogelijk vanaf 2018 recht op één of meer loonkostenvoordelen. Dat recht moet je dan nog wel veiligstellen in de laatste aangifte loonheffingen van 2017, die je deze maand indient.

Loonkostenvoordelen

Met ingang van 2018 zijn er vier nieuwe loonkostenvoordelen (LKV’s) voor werkgevers. In jouw aangifte loonheffingen kan je, mits voldaan aan de voorwaarden, een verzoek doen voor...

02/01/2018

Vanaf 1 januari 2018 verandert er voor jou als werkgever weer het nodige. Hieronder zijn de vijf belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

1. Signaleer tijdig Loonkostenvoordeel

Vanaf 1 januari worden premiekortingen voor het in dienst nemen van bijvoorbeeld arbeidsbeperkten vervangen door loonkostenvoordelen (LKV). Bij de premiekortingen bestond de mogelijkheid om achteraf alsnog een korting te claimen als men dit vergeten is. Voor de LKV geldt dit niet! Als niet op tijd aan de vereisten wordt...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV