Please reload

24/10/2019

Als werkgever kan je ook dit jaar de werkkostenregeling, WKR, gebruiken om bijvoorbeeld een bonus aan je personeel uit te keren. Die is belastingvrij als je je aan de spelregels houdt.

Werkkostenregeling

Via de WKR kan je zaken belastingvrij aan je personeel vergoeden of verstrekken. Denk aan het bekende kerstpakket of een personeelsuitje.

Vrije ruimte

De werkkostenregeling kent dit jaar een zogenaamde vrije ruimte van 1,2% van de loonsom. Tot dit bedrag zijn alle vergoedingen en verstrekkingen aan...

10/10/2019

Als een werkgever zijn personeel voorziet van een maaltijd, behoort dit tot het loon. Voor de fiscus is de standaardwaarde voor een maaltijd € 3,35. Dit bedrag mag naar beneden worden bijgesteld als de totale kosten van een maaltijd aantoonbaar minder zijn dan dit bedrag.

Standaardwaarde € 3,35

De standaardwaarde voor een maaltijd is in 2019 € 3,35. Over dit bedrag moet de werknemer belasting betalen, ook als de waarde van de maaltijd hoger is. Het bedrag van € 3,35 geldt zowel voor een ontbijt, e...

15/08/2019

Heb je personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. Ook is er onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage mogelijk vanuit een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor jouw branche. In deze advieswijzer worden de regelingen uitgelegd.

Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen te bieden. Je ontvangt een tegemoetkoming voor de kosten die je...

18/04/2019

Het is bijna Pasen. Wil je dit als ondernemer niet ongemerkt voorbij laten gaan en doe je wat extra’s voor klanten of personeel? Dan is er fiscaal wellicht wat mogelijk.

Paaseitjes

Bij nogal wat bedrijven staan deze dagen de paaseitjes voor het grijpen op de toonbank. Als bakker, kapper of supermarkt probeer je wellicht zo je producten extra onder de aandacht te brengen. Wellicht doe je aan een stukje klantenbinding of wil je gewoon je klant trakteren.

Qua aftrek van de winst zit hier nou wel net h...

28/03/2019

De overheid wil de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Werkgevers kunnen voor projecten die zich hierop richten de subsidie Duurzame Inzetbaarheid van maximaal € 12.500 aanvragen. Let op! De aanvraag kan alleen van 8 tot en met 12 april 2019.

Inhoud projecten

De projecten moeten gericht zijn op een of meer van onderstaande thema's:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer.

  • ...

14/03/2019

Leen je wel eens personeel in voor je onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of seizoenswerk? Zorg dan dat je voldoet aan alle regelgeving. Anders loop je het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw. Waar moet je op letten en wat moet je regelen?

Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer, in jouw onderneming onder jouw leiding of toezicht werkzaamheden verricht. De andere ondernemer kan een uitzendbureau zijn, maar bijvoor...

14/03/2019

Bij duurzaamheid denk je waarschijnlijk niet in de eerste plaats aan je personeel. Toch ben je er als werkgever behoorlijk bij gebaat als jouw personeel goed in z'n vel zit. Daarom zijn er fiscale faciliteiten om dit te ondersteunen.

Arbowet

De Arbowet schrijft voor welke verplichtingen je als werkgever hebt, zoals een veilige werkplek. Voorzieningen op grond van deze verplichtingen zijn vrijgesteld van belasting. Het maakt niet uit of je de voorziening vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt...

10/01/2019

Het uitlenen van personeel, ofwel het ter beschikking stellen van personeel aan een derde, is in beginsel gewoon belast met btw. Er zijn echter uitzonderingen. Het Besluit dat betrekking heeft op die uitzonderingen op de btw-belastbaarheid, is onlangs herzien.

Personeel in sociaal culturele sector

Personeel dat werkzaam is in de sociaal culturele sector kan onder voorwaarden zonder heffing van btw worden uitgeleend. Aan die bestaande voorwaarden is er in dit Besluit één toegevoegd. Deze voorwaarde...

22/11/2018


Sinterklaas is weer in het land. Misschien een mooie gelegenheid om iets leuks te organiseren voor de kinderen van jouw personeel. Wat zijn de fiscale regels als je dit kinderfeest regelt?

Sinterklaasfeest op de werkplek?

Om te beginnen is van belang waar je het sinterklaasfeest laat plaatsvinden. Doe je dit op de werkplek, dan is het feestje onbelast voor werknemers en hun aanhang. De werkplek is fiscaal gezien een breed begrip. Het omvat bijvoorbeeld ook de kantine, de vergaderzalen en het maga...

25/10/2018

Voor een bestelauto kan jouw personeel de bekende bijtelling voorkomen door privégebruik te verbieden. Je moet dan wel voldoen aan de overige voorwaarden, denk bijvoorbeeld aan schriftelijke vastlegging, anders ben je alsnog de klos.

Bijtelling

Voor het privégebruik van een zakelijke auto geldt de bekende bijtelling van nu 22% en 4%. Die bijtelling geldt ook voor bestelauto's.

Bijtelling ontgaan

Voor bestelauto's zijn er meerdere manieren om de bijtelling te voorkomen. Net als voor personenauto's ka...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV