Please reload

24/01/2019

Het kan lucratief zijn om je vermogen met je partner te verdelen. Sinds 2017 zijn er namelijk verschillende schijven in box 3. Beide partners kunnen de lagere schijven apart gebruiken en dus is een slimme verdeling wel van belang.

Box 3

In box 3 betaal je belasting over je vermogen. Het werkelijk rendement dat je behaalt, is niet van belang. Over het vermogen wordt een fictief rendement berekend. Hoe meer vermogen je hebt, hoe meer belasting je betaalt.

Vrijstelling

In 2019 heb je in box 3 recht op...

05/10/2018

In box 3 betaal je belasting over jouw vermogen. Daarbij gaat de fiscus uit van een verondersteld rendement. De wijzigingen voor volgend jaar zijn gering ten opzichte van dit jaar, maar pakken voor grotere vermogens negatief uit.

Klein voordeel geringe vermogens

Over een belastbaar vermogen tot € 71.650 betaal je in 2019 iets minder belasting dan nu. Het vermogen boven deze grens wordt juist iets zwaarder belast. Belastingplichtigen met kleinere vermogens gaan er daarom iets op vooruit, degenen me...

07/06/2018


Ben je het oneens met de berekening van de inkomstenbelasting over het rendement op vermogen (box 3-heffing) voor het belastingjaar 2017, dan moet je vanaf dit jaar altijd individueel en tijdig bezwaar maken tegen die aanslag. Tijdig wil zeggen vóór 15 juli.

Dit heeft de rijksoverheid laten weten. De heffing over ons vermogen in box 3 wordt gebaseerd op een forfaitair rendement. Of je dat rendement in werkelijkheid ook behaalt, is niet van belang.

Individueel bezwaar nodig?

Ben je het met de heffi...

11/05/2018

Belastingplichtigen met een stamrecht-bv gaan regelmatig de fout in omdat vroegtijdige opnames uit de bv worden gedaan zonder hierover belasting te betalen. Deze middelen worden bijvoorbeeld besteed aan een wereldreis of luxe goederen, zoals een boot. Op het moment dat de stamrecht-bv eigenlijk tot uitkeringen zou moeten overgaan, is hiervoor dan geen geld meer beschikbaar.

Waarom een stamrecht-bv

Een stamrecht-bv was tot voor enkele jaren de aangewezen weg om de te betalen belasting over bijvoorb...

22/03/2018

Via notarieel schuldig erkende bedragen kan je de heffing van erfbelasting voorkomen of verminderen. Wat zijn de effecten op box 3 en hoe zit dat bij de ontvanger van de bedragen?

Wat zijn notarieel schuldig erkende bedragen?

Om erfbelasting te verminderen, kan je tijdens jouw leven bedragen schenken aan nabestaanden en deze bedragen vervolgens schuldig blijven. De nabestaanden hebben dan een vordering op jou, die vrijvalt bij overlijden. De erfenis vermindert dus met de schuldig erkende bedragen,...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV