Please reload

14/11/2019

De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan het slapend dienstverband. Een slapend dienstverband is een dienstverband dat na langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet wordt beëindigd. Door de arbeidsovereenkomst in stand te houden, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

Onder langdurige arbeidsongeschiktheid wordt arbeidsongeschiktheid verstaan die minimaal twee jaar, dan wel als het UWV een loonsanctie heeft opgelegd, maximaal drie jaar duurt. Gedurende die periode is...

07/11/2019

Met ingang van 1 januari 2020 is er een nieuwe fiscale regeling voor een fiets van de zaak. Hoe ziet de regeling er precies uit, wat zijn de kosten en met welke voorwaarden moet je zeker rekening houden?

Ter beschikking stellen

De regeling geldt alleen voor een fiets die je ter beschikking stelt. Dit betekent dat je als werkgever de fiets moet aanschaffen en dat deze ook jouw eigendom blijft. De werknemer mag er dus alleen gebruik van maken. Zakelijk, voor het woon-werkverkeer, maar ook privé. De...

17/10/2019

Ondernemers mogen vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel onderbrengen in de werkkostenregeling. Volgens de Hoge Raad kan dit in beginsel ook gelden voor aandelenpakketten, aldus een arrest.

Werkkostenregeling

Als je een vergoeding of verstrekking onderbrengt in de werkkostenregeling, is die voor de betreffende werknemer belastingvrij. Denk bijvoorbeeld aan een kerstpakket. Daarbij beschik je als ondernemer ook over een zogeheten ‘vrije ruimte’. De vrije ruimte bedraagt dit jaar 1,2% van...

17/10/2019

Hoe zit het als je werknemer het werk niet altijd afkrijgt binnen de werktijden? Er wordt dan soms even langer doorgewerkt. Moet je dat kwartiertje extra uitbetalen? Is dan ook de toeslag verplicht?

Wat is ‘overwerk’?

In het Burgerlijk Wetboek is geen specifieke regeling opgenomen over overwerk. De grens voor overwerk wordt bepaald door de regels in de Arbeidstijdenwet. In deze Arbeidstijdenwet staat (onder andere) dat er een maximum is aan werktijden:

  • de werknemer mag maximaal twaalf uur per d...

26/08/2019

Werkgevers nemen nogal eens de kosten van een studie van een werknemer voor hun rekening. Wil je dat een werknemer bij ontslag deze kosten geheel of deels terugbetaalt, dan moet je dit goed vastleggen.

Studiekostenbeding

In een studiekostenbeding spreken werkgever en werknemer af dat studiekosten geheel of deels door de werknemer worden terugbetaald als de werknemer binnen een bepaalde periode het bedrijf verlaat. Meestal alleen als de werknemer zelf beslist het bedrijf te verlaten. Op deze manier...

15/08/2019

Volgens de werkkostenregeling, WKR, kunnen vergoedingen en verstrekkingen van een werkgever aan zijn werknemers belastingvrij worden uitgekeerd. Voorwaarde is wel dat de vergoedingen en verstrekkingen 'gebruikelijk' moeten zijn. De inspecteur moet hard kunnen maken dat dit niet het geval is, als hij stelt dat de werkkostenregeling niet toegepast mag worden. Dit stelt de Hoge Raad in een recent arrest.

Werkkostenregeling

Volgens de WKR zijn vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemer belasting...

29/07/2019

Wanneer werknemers met een auto van de zaak van baan wisselen, moet het leasecontract van de auto veelal worden afgekocht. Deze afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de bijtelling op het inkomen die de werknemer krijgt vanwege het privégebruik.

Afkoop leasecontract

Dat het leasecontract moet worden afgekocht, hangt samen met het verlies aan inkomsten voor de leasemaatschappij. De hoogte van de afkoopsom is afhankelijk van de resterende looptijd van het contract en de hieraan verbo...

11/07/2019

Als een van je werknemers jouw bedrijf verlaat en in het bezit is van een leaseauto, betekent dit meestal dat het leasecontract voor de resterende periode moet worden afgekocht. Hoe kan je hier het beste op inspelen?

Afkoop aftrekbaar

De afkoopsom van de leaseauto is voor de werknemer aftrekbaar als is vastgelegd dat deze voor zijn rekening komt vanwege het privégebruik dat hij van de auto maakt. Ook moet hij de afkoopsom aan jou betalen en niet aan de leasemaatschappij.

Geen negatieve bijtelling

Do...

04/07/2019

Als jouw zoon of dochter op zoek is naar leuk vakantiewerk, is het wellicht een idee dat ze bij jou in het bedrijf gaan werken. Je kind heeft dan een leuke bijverdienste en krijgt een kijkje in de keuken. Daarbij, je hebt de beschikking over een extra arbeidskracht en je kunt de kosten ten laste van de winst brengen.

Kind is werknemer

Voor de fiscus is een meewerkend kind gewoon een werknemer. De inkomsten zijn dus gewoon belast, maar door de algemene heffingskorting en de arbeidskorting hoeft je...

27/06/2019

De positie van werknemers wordt bij een doorstart van het bedrijf waar zij werken op termijn verbeterd. In een nieuw wetsvoorstel staat dat de arbeidsvoorwaarden van de werknemers na een doorstart in beginsel ongewijzigd blijven.

Alleen als er arbeidsvoorwaarden verdwijnen én dit het gevolg is van bedrijfseconomische omstandigheden, kan hiervan worden afgeweken.

Uitspraak Europese Hof

Het wetsvoorstel borduurt voort op een uitspraak van het Europese Hof inzake kinderopvangorganisatie Estro. Het hof...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV