Please reload

17/10/2019

Vanaf 1 januari 2020 stijgt de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie naar € 310.000. Momenteel ligt deze grens nog op € 290.000. De grens voor woningen waarbij wordt geïnvesteerd in energiebesparende voorzieningen is hoger: in 2020 is deze € 328.600.

Premie omlaag

Omdat de premie voor de NHG omlaag gaat, wordt de kostengrens verhoogd. Op die manier wordt de NHG goedkoper en bereikbaarder voor huizenkopers. De besparing op de NHG-premie loopt op tot maximaal € 620 en de NHG wordt mogelijk voor...

08/08/2019

Verhuur je als particulier af en toe een deel van je woning aan derden? Volgens het gerechtshof in Amsterdam zijn de inkomsten uit deze verhuur voor jou onbelast.

Airbnb

Het verhuren van een deel van de woning gaat vaak via organisaties als Airbnb. Vooral toeristen maken hiervan gebruik. De vraag was of dergelijke inkomsten belast zijn. Verhuur je je gehele woning? Dan is wettelijk bepaald dat de inkomsten hiervan voor 70% belast zijn.

Niet bij gedeeltelijke verhuur

Betreft het de verhuur van een de...

27/06/2019

Als particulier die gebruik maakt van zonnepanelen op je woning, kan je de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer lees je hoe.

Europese uitspraak

Het Europese Hof bepaalde in 2013 dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. Een Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, installeerde zonnepanelen op het dak van zijn woning. De elektriciteit die hij produceerde met deze zonnepanelen, leverde hij terug aan het openbare...

23/05/2019

Als je als particulier een woning met winst verkoopt, is deze winst niet belast. Dat is anders als er sprake is van het rendabel maken van vermogen en duidelijk is dat dit gebeurt op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te boven gaat. Dan is de winst wel belast.

Dga handelt in privé

Onlangs speelde een zaak voor de rechtbank in Noord-Holland, waarbij de dga van een bv die panden kocht en opknapte, zelf in privé twee panden kocht. Deze panden liet hij door zijn eigen bv opknappen, waarna h...

14/03/2019

De Wet waardering onroerende zaken (WOZ) wordt gewijzigd. Voorgesteld wordt om de WOZ-beschikking niet meer per gebruiker vast te stellen, maar per onroerende zaak. De wijziging hangt samen met tegengestelde belangen die zich kunnen voordoen bij verschillende belanghebbenden.

Hogere WOZ-waarde

Tegengestelde belangen kunnen zich voordoen, nu het sinds enige jaren mogelijk is bezwaar te maken tegen een te lage WOZ-waarde. Dit komt met name voor bij eigenaren die voornemens zijn hun pand te verkopen...

22/11/2018


Als je een eigen woning bezit, kan je in beginsel de hypotheekrente aftrekken. Verkoop je de woning en koop je een andere woning terug, dan geldt het uitgangspunt dat je de 'oude' lening kunt toerekenen aan de nieuw gekochte woning. Dit kan ook als de oude woning op het moment van aankoop van de nieuwe, nog niet is verkocht. Dit heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden eerder beslist.

Oude woning nog niet verkocht

Zoals vaker voorkomt, had in deze zaak een belastingplichtige een woning gekocht, te...

18/10/2018

Als een woning zowel zakelijk als privé gebruikt wordt, ben je in beginsel vrij de woning tot het privévermogen te rekenen of tot het ondernemingsvermogen. Maar geldt dat ook als het een zeer luxe woning betreft of overheersen dan privémotieven?

Deze vraag stond enige tijd geleden centraal voor het gerechtshof in Den Haag. Een tandarts-implantoloog had voor € 3,6 miljoen een zeer luxe woning laten bouwen en deze als ondernemingsvermogen aangemerkt. De vraag was of dat kon.

Woning te luxe?

Allereers...

11/10/2018


Particulieren verhuren in toenemende mate kamers of een deel van hun woning, bijvoorbeeld via Airbnb, aan toeristen. Zijn de verhuurinkomsten hiervan belast? De staatssecretaris vindt van wel, de rechter van niet.

Belast of niet?

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij een echtpaar een deel van hun woning, een tuinhuis dat bij de woning hoorde, een aantal dagen in het jaar aan toeristen had verhuurd. De inkomsten, ruim € 3.500, had het echtpaar niet aangegeven.

Navordering

De inspecteur vond...

02/08/2018

Als bij een echtscheiding de ene partij de overwaarde van de woning krijgt toebedeeld, kan dit gekoppeld zijn aan een vermindering van de alimentatieplicht. In dat geval is er sprake van afkoop van alimentatie die belast is bij de ontvangende partij.

Alimentatie aftrekbaar en belast

De plicht om alimentatie te betalen bij een echtscheiding is aftrekbaar voor degene die deze moet betalen en belast bij de ontvanger. Dat geldt ook als er een afkoopsom wordt betaald waarmee de verplichting wordt afgek...

05/07/2018

Je kan als particulier die gebruik maakt van zonnepanelen op jouw woning, de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer lees je hoe.

Europese uitspraak

Het Europese Hof bepaalde in 2013 dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. De Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, installeerde zonnepanelen op het dak van zijn woning. De elektriciteit die hij produceerde met deze zonnepanelen leverde hij terug aan het openbare...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV