Please reload

03/10/2019

De tweede ronde voor het aanvragen van de SDE+ subsidie start dit jaar op 29 oktober 2019. De SDE+ subsidie betreft projecten inzake hernieuwbare energie, bijvoorbeeld zakelijke zonnepanelen. Er zijn zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon. Voor de categorie windenergie geldt een aparte aanvraagprocedure.

Drie aanvraagrondes

De SDE+ regeling is bedoeld voor bedrijven en (non-profit)instellingen. Je kunt subsidie aanvragen van dinsdag 29 oktober, 9:00 uur tot donderdag 14 november...

27/06/2019

Als particulier die gebruik maakt van zonnepanelen op je woning, kan je de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer lees je hoe.

Europese uitspraak

Het Europese Hof bepaalde in 2013 dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. Een Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, installeerde zonnepanelen op het dak van zijn woning. De elektriciteit die hij produceerde met deze zonnepanelen, leverde hij terug aan het openbare...

09/05/2019

Ondernemers en particulieren schaffen massaal zonnepanelen aan, mede vanwege de fiscale voordelen. Volgens Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch geldt voor zonnepanelen een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

Herinvesteringsreserve

De afschrijvingstermijn is onder meer van belang voor de herinvesteringsreserve. Via deze reserve mag je gerealiseerde boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel afboeken op de aanschafwaarde van een nieuw bedrijfsmiddel. Zo kan je de belastingheffing uitstellen.

De regeling kent...

02/05/2019

Particulieren kunnen na 2023 een deel van de energiebelasting niet meer terugkrijgen van de overheid. Vanaf 2031 krijgt men de energiebelasting helemaal niet meer terug. De afbouw van deze zogenaamde salderingsregeling is door bewindslieden Wiebes en Snel voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Salderingsregeling

De salderingsregeling betekent dat particulieren met zonnepanelen de opgewekte zonne-energie tegen dezelfde prijs aan het energiebedrijf kunnen terug leveren als de prijs die ze zelf voor energie...

11/04/2019

Als je zonnepanelen plaatst, kan je als ondernemer maar ook als particulier de btw hierop terugkrijgen. Plaats je zonnepanelen op je privéwoning en lever je energie terug aan het energienet, dan wordt een deel van jouw dakoppervlak als zakelijk gezien. Hierdoor kom je in aanmerking voor een eenmalige extra teruggave van btw.

Pand wordt zakelijk voor de btw

Door de energieopwekking van de zonnepanelen op de woning wordt dat deel van het pand zakelijk gebruikt en wordt het voor de btw een zogenaamde...

24/01/2019

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen, kunnen de btw op de aanschafkosten terugkrijgen. Vanaf dit jaar is dit gebonden aan een termijn, zo maakte de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, eerder bekend.

Termijn vanaf 2019

De termijn is vanaf dit jaar zes maanden na het jaar van aanschaf. Koop je dit jaar dus zonnepanelen, dan moet je vóór 1 juli 2020 de btw terugvragen.

Overgangsregeling

Voor alle zonnepanelen die vóór 2019 zijn aangeschaft, is er overgangsrecht. De btw op deze zonnepanele...

03/01/2019

Een directeur-grootaandeelhouder bouwt een nieuwe woning, voor zakelijk en privégebruik. In de woning komt een werkkamer die wordt verhuurd aan de bv en er komen zonnepanelen op het dak. De woning dient als ondergrond voor de zonnepanelen dus wil de dga de btw op de hele woning aftrekken. Wat vindt de rechter daarvan?

Zakelijk of privé?

Hof Arnhem deelt de visie van de dga niet; hij kan niet de btw op de hele woning in aftrek brengen. Maar hij kan wel de btw in aftrek brengen op de zonnepanelen, o...

06/12/2018

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vindt dat zonnepanelen meetellen bij het bepalen van de WOZ-waarde van een pand. De Tweede Kamer is het hier niet mee eens en wil hier een einde aan maken. Een motie met een dergelijke strekking is aangenomen en zal naar verwachting door het kabinet worden uitgevoerd.

Let op! Dat de zonnepanelen bij een verhuizing kunnen worden gedemonteerd en meegenomen naar de nieuwe woning, is volgens het hof niet relevant.

Verduurzaming

De motie van de Tweede Kamer verzoekt het...

09/08/2018

Particulieren die zonnepanelen plaatsen, kunnen de btw hierover terugkrijgen. Laat men bij de plaatsing tevens het dak repareren, dan kan die btw niet teruggevraagd worden. Dit besliste de rechter in Groningen.

Ondernemer door zonnepanelen

Door zonnepanelen te plaatsen, kan een privépersoon als ondernemer voor de btw worden aangemerkt. Dit vanwege de stroom die hij teruglevert aan de energiemaatschappij.

Voordeel

Het levert de particulier voordeel op als hij voor de btw aangemerkt wordt als ondernem...

05/07/2018

Je kan als particulier die gebruik maakt van zonnepanelen op jouw woning, de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer lees je hoe.

Europese uitspraak

Het Europese Hof bepaalde in 2013 dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. De Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, installeerde zonnepanelen op het dak van zijn woning. De elektriciteit die hij produceerde met deze zonnepanelen leverde hij terug aan het openbare...

Please reload

Confianza is aan gesloten bij :

SRA-gecertificeerd-Keurmerk-250px.png
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2018 by Confianza BV