Selecteer pagina
Confianza.nl > Confianza > Adviezen > Werkkostenregeling

Werkkostenregeling

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2011 gebruik maken van de werkkostenregeling. Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap gemaakt. Tot en met 2014 kunt u kiezen voor het oude systeem van (vrije) vergoedingen en verstrekkingen in de loonsfeer. In 2015 is de werkkostenregeling verplicht.

De regels op een rij

Uitgangspunt van de werkkostenregeling is dat alles wat u aan uw werknemer verstrekt of vergoedt voor zijn dienstbetrekking loon is. Er zijn echter uitzonderingen. Zo vallen vrijgestelde aanspraken, zoals pensioenaanspraken en vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen (bijvoorbeeld een eenmalige uitkering bij overlijden), niet onder de werkkostenregeling. Datzelfde geldt voor kosten die uw werknemer voorschiet, bijvoorbeeld voor zaken die:

  • tot het vermogen van uw bedrijf horen (uw werknemer tankt bijvoorbeeld met de auto van de zaak en schiet de benzinekosten voor, waarna u ze weer vergoedt);
  • specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering (uw werknemer koopt bijvoorbeeld een fles wijn voor uw klant en u vergoedt deze kosten).

Ook verstrekkingen waarvoor uw werknemer een eigen bijdrage van ten minste de (factuur)waarde betaalt, vallen niet onder de werkkostenregeling. Hetzelfde geldt voor producten uit uw eigen bedrijf, mits uw werknemer hiervoor de consumentenprijs betaalt.

Binnen de werkkostenregeling mag u maximaal 1,5% (2013) van het totale fiscale loon (kolom 14 van de loonstaat) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. Dit wordt de vrije ruimte genoemd. U betaalt geen loonbelasting over het bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen dat binnen de vrije ruimte valt. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u wel loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. Dit is een werkgeverslast. U hoeft hierover geen premies volks- en werknemersverzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw te betalen.

Keuzemogelijkheid

Wilt u de last van 80% eindheffing niet dragen, dan heeft u de mogelijkheid, mits de arbeidsvoorwaarden dit toestaan, om vergoedingen en verstrekkingen aan te wijzen als werknemersloon. Deze worden dan regulier verloond. U moet deze keuze wel maken voordat u een vergoeding of verstrekking toekent aan uw werknemer en u kunt niet meer op uw keuze terugkomen, behalve als er echt sprake is van een fout. De keuze kan ook gedeeltelijk gemaakt worden.

Stel u geeft uw werknemer een kilometervergoeding van € 0,29. Onbelast mag u maar € 0,19 per kilometer geven. U geeft dus € 0,10 per kilometer teveel. Hiervan kunt u bijvoorbeeld € 0,05 per kilometer onder de werkkostenregeling laten vallen en u kunt € 0,05 per kilometer tot het werknemersloon rekenen. Sommige onderdelen zijn verplicht werknemersloon. Zo horen de auto van de zaak, de dienstwoning en boetes, zoals verkeersboetes, altijd tot het loon van de werknemer.

Let op: door bepaalde vergoedingen en verstrekkingen aan te wijzen als werknemersloon wordt het loon hoger en dat heeft tot gevolg dat u mogelijk meer premies werknemersverzekeringen moet betalen, meer pensioenpremie en meer vakantiegeld.

Onze relatiebeheerders

Vennoot en fiscaal jurist

compier@confianza.nl

Vennoot en belastingadviseur

hslootweg@confianza.nl

Vennoot en accountant

klok@confianza.nl

Relatiebeheerder en accountant

aron@confianza.nl

Confianza Accountants

Bezoekadres:
Rijnstraat 3
2223 EG  Katwijk (ZH)

Postadres:
Postbus 302
2220 AH Katwijk (ZH)

Telefoon: 071-4076380
Fax:  071-4076510
E-mail:  info@confianza.nl

K.v.K. Leiden nr. 28073916

Made by Exxtra

Aangesloten bij:

Made by Exxtra

Dez site maakt gebruik van cookies - Verberg deze melding