Selecteer pagina
Confianza.nl > Confianza > Vraag & antwoord

Vraag & antwoord

1. Welke functie vervult een accountant?

De accountant vervult een algemene functie en levert, ruim gezegd, een bijdrage aan het maatschappelijk verkeer. Het beroep is wettelijk verankerd. Om als accountant te kunnen opereren, moet de accountant lid zijn van een beroepsorganisatie: NIVRA of NOvAA. Hierdoor is de accountant tevens gehouden aan de beroepsregels. Deze hebben onder meer betrekking op onafhankelijkheid, onpartijdigheid, deskundigheid en geheimhouding.

2. Wat is een SRA-accountant?

SRA is een netwerkorganisatie van 370 zelfstandige accountantskantoren met 900 vestigingen in Nederland. Er werken 20.000 professionals die kwaliteit leveren op accountancy-, fiscaal en juridisch gebied. Meer dan 50% van het midden- en kleinbedrijf is klant van een SRA-kantoor.

Ook Confianza Accountants draagt het SRA-keurmerk. Dankzij dit keurmerk weet u dat uw accountantskantoor aan strikte kwaliteitseisen voldoet. Ook op het gebied van de afgegeven verklaringen.

3. Wie heeft belang bij het werk van een accountant?

In eerste instantie is het de opdrachtgever die belang heeft bij het werk van de accountant. Dit is meestal een private organisatie. Daarnaast zijn vaak andere partijen geïnteresseerd in de objectieve uitkomsten van de accountant. In eerste instantie de bank en de fiscus, maar naarmate het maatschappelijk belang van een onderneming toeneemt ook bijvoorbeeld aandeelhouders, crediteuren, personeelsleden en vakbonden.

4. Moeten accountants hun werk rapporteren?

Van accountants wordt verwacht dat zij over hun werkzaamheden rapporteren. Dat rapporteren wordt in de meest brede zin van het woord ‘het doen van mededelingen’ genoemd. Deze mededelingen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan. Accountants wordt aanbevolen om vooral schriftelijk te rapporteren, omdat mondelinge rapportage minder duidelijk en vaak ook minder eenduidig uit te leggen is. Het is aan de accountant om zijn schriftelijke teksten zo op te stellen, dat deze juridisch waterdicht zijn, maar ook begrijpelijk voor leken. Dus vaktaal in goed Nederlands.

5. Uit welke fases bestaat het werkproces van een accountant?

Het werkproces van een accountant bestaat in feite uit drie fasen:

  1. Het bepalen van de norm waaraan wordt getoetst
  2. Het toetsingsproces (controleproces)
  3. Het trekken van conclusies

In de laatste fase wordt bepaald of datgene wat is onderzocht, als voldoende of onvoldoende kan worden gekwalificeerd. Dat is ook de fase waarin de verklaring tot stand komt. Alle bevindingen moeten leiden tot een type verklaring die past bij de situatie en die de accountant dus verantwoord vindt.

6. Welke zekerheid biedt een accountant?

Zekerheid is een relatief begrip. Ook als het gaat om het werk van de accountant. De accountant kan niet altijd alle feiten nagaan en moet beperkingen aanvaarden, omdat hij niet overal en altijd aanwezig kan zijn. Daarnaast spelen kostenoverwegingen een rol. Al deze overwegingen hebben geleid tot een indeling in drie gradaties van zekerheid die bij mededelingen van accountants kunnen worden verstrekt:

  • Geen zekerheid
  • Een beperkte mate van zekerheid
  • Een redelijke mate van zekerheid

Onze relatiebeheerders

Vennoot en fiscaal jurist

compier@confianza.nl

Vennoot en belastingadviseur

hslootweg@confianza.nl

Vennoot en accountant

klok@confianza.nl

Relatiebeheerder en accountant

aron@confianza.nl

Confianza Accountants

Bezoekadres:
Rijnstraat 3
2223 EG  Katwijk (ZH)

Postadres:
Postbus 302
2220 AH Katwijk (ZH)

Telefoon: 071-4076380
Fax:  071-4076510
E-mail:  info@confianza.nl

K.v.K. Leiden nr. 28073916

Made by Exxtra

Aangesloten bij:

Made by Exxtra

Dez site maakt gebruik van cookies - Verberg deze melding