Selecteer pagina
Confianza.nl > Diensten > Advisering > Financieel advies en Estate planning

Financieel advies en Estate planning

Voor ondernemers en particulieren hebben wij ons gespecialiseerd in het geven van financieel advies en estate-planning. Financiële planning helpt ondernemers en particulieren om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor het opbouwen van hun vermogen. Bij estate-planning gaat het vooral om de overdracht van het vermogen aan toekomstige erfgenamen.

Financieel plan

Met onze klanten spreken wij eerst de persoonlijke financiële situatie door. We maken een inventarisatie van het huidige vermogen, eventuele polissen en lijfrentevoorzieningen en de data waarop deze uitgekeerd worden. In nauwe samenspraak met onze klant formuleren wij de doelstellingen en adviseren wij over aanvullende voorzieningen, uitgaand van de fiscaal-juridische mogelijkheden. Op basis hiervan stellen wij een financieel plan op, zowel voor de korte als de lange termijn.

Pensioenen

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun oudedagsvoorziening. Hoe is het pensioen geregeld op het moment dat zij willen stoppen met werken? Welke voorzieningen zijn er in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid? En welke voorzieningen zijn er voor eventuele nabestaanden? Voor zowel de ondernemer als de directeur-grootaandeelhouder zijn er legio mogelijkheden voor het opbouwen van het pensioen. Daarbij is onafhankelijk en deskundig advies van onschatbare waarde.

Concrete adviezen

Bij ons kunt u terecht voor deskundig, objectief en onafhankelijk advies voor al uw financiële zaken, waaronder vermogensopbouw en pensioenvoorzieningen. Concreet kunnen wij zorgen voor:

  • Het inventariseren van bestaande polissen en lijfrentevoorzieningen
  • Het doorrekenen van verschillende scenario’s voor vermogensopbouw en financiële planning
  • Het opstellen van pensioenbrieven
  • Het beoordelen van offertes voor financiële producten

Omdat wij geen vermogensbeheerder zijn en ook geen binding hebben met aanbieders van financiële producten, kunnen wij deskundig, objectief én onafhankelijk adviseren.

Onze relatiebeheerders

Vennoot en fiscaal jurist

compier@confianza.nl

Vennoot en belastingadviseur

hslootweg@confianza.nl

Vennoot en accountant

klok@confianza.nl

Relatiebeheerder en accountant

aron@confianza.nl

Confianza Accountants

Bezoekadres:
Rijnstraat 3
2223 EG  Katwijk (ZH)

Postadres:
Postbus 302
2220 AH Katwijk (ZH)

Telefoon: 071-4076380
Fax:  071-4076510
E-mail:  info@confianza.nl

K.v.K. Leiden nr. 28073916

Made by Exxtra

Aangesloten bij:

Made by Exxtra

Dez site maakt gebruik van cookies - Verberg deze melding