Selecteer pagina
Confianza.nl > Nieuwsflits

Let op voorwaarden aftrek zorgkosten

Friday 11 May 2018

Zorgkosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht op het inkomen. Die voorwaarden luisteren nauw en dus is het van belang deze voorafgaand aan een behandeling te checken.

Genees- en heelkundige hulp
Onder anderen de kosten van genees- en heelkundige hulp zijn fiscaal aftrekbaar. Dat klinkt eenvoudig, maar de wettelijke definitie maakt duidelijk dat dit bepaald niet zo is.

Paramedici
Genees- en heelkundige hulp is aftrekbaar als de behandeling wordt uitgevoerd door een arts. Daarnaast is er aftrek bij een behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus.
Tenslotte geldt voor sommige paramedici dat het ook voldoende is als voor de behandeling een verklaring door de paramedicus is afgegeven die voldoet aan bepaalde voorwaarden. Alleen dan hoeft de behandeling dus niet op voorschrift en onder begeleiding van een arts te hebben plaatsgevonden.

Wie wel, wie niet?
De paramedici waarvoor onder voorwaarden geen voorschrift en begeleiding van een arts vereist is betreft

 • fysiotherapeuten
 • diëtisten
 • ergotherapeuten
 • logopedisten
 • oefentherapeuten
 • orthoptisten
 • podotherapeuten
 • mondhygiënisten
 • huidtherapeuten

Verklaring vereist
Genoemde paramedici moeten de patiënt tevens voorzien van een verklaring, waaruit onder meer moet blijken dat de paramedicus bevoegd is de desbetreffende paramedische titel te voeren. Zo niet, dan bestaat er geen recht op aftrek van de zorgkosten.

Uitspraak rechter
Het bovenstaande is onlangs nog bevestigd in een uitspraak van het gerechtshof Den Haag. In deze zaak werd de aftrek van kosten van een huidtherapeut geweigerd, omdat geen verklaring kon worden overlegd waaruit bleek dat de titel 'huidtherapeut' terecht werd gevoerd.

Aanvullende eisen verklaring
De vereiste verklaring moet aan nog een aantal gegevens bevatten, wil aftrek mogelijk zijn. Het betreft:

 • naam, praktijkadres, telefoonnummer en handtekening van de paramedicus;
 • naam, adres en burgerservicenummer van de patiënt;
 • de aandoening van de patiënt;
 • het aantal behandelingen dat voortvloeit uit ziekte of invaliditeit;
 • de dagtekening van de verklaring.


« Terug naar het overzicht

Onze relatiebeheerders

Vennoot en fiscaal jurist

compier@confianza.nl

Vennoot en belastingadviseur

hslootweg@confianza.nl

Vennoot en accountant

klok@confianza.nl

Relatiebeheerder en accountant

aron@confianza.nl

Confianza Accountants

Bezoekadres:
Rijnstraat 3
2223 EG  Katwijk (ZH)

Postadres:
Postbus 302
2220 AH Katwijk (ZH)

Telefoon: 071-4076380
Fax:  071-4076510
E-mail:  info@confianza.nl

K.v.K. Leiden nr. 28073916

Made by Exxtra

Aangesloten bij:

Made by Exxtra

Dez site maakt gebruik van cookies - Verberg deze melding