top of page

Top 5 wijzigingen voor de werkgever


Vanaf 1 januari 2018 verandert er voor jou als werkgever weer het nodige. Hieronder zijn de vijf belangrijkste wijzigingen op een rij gezet.

1. Signaleer tijdig Loonkostenvoordeel

Vanaf 1 januari worden premiekortingen voor het in dienst nemen van bijvoorbeeld arbeidsbeperkten vervangen door loonkostenvoordelen (LKV). Bij de premiekortingen bestond de mogelijkheid om achteraf alsnog een korting te claimen als men dit vergeten is. Voor de LKV geldt dit niet! Als niet op tijd aan de vereisten wordt voldaan, kan achteraf geen beroep meer worden gedaan op een LKV. Het op tijd signaleren van de mogelijkheden is dus van groot belang.

2. Nieuwe privacyregels

Bereid je goed voor op de komst van de AVG-privacyregels die op 25 mei van dit jaar ingaan. Kijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie.

3. Vakantietoeslag over overwerkloon

Vanaf 1 januari 2018 ben je verplicht om overwerk dat je uitbetaalt met 8% vakantietoeslag te verhogen (tenzij een cao anders heeft bepaald). Ook over overuren uit 2017 of daarvoor die je in 2018 uitbetaalt, moet je vakantietoeslag betalen. Wil je dit niet, dan moet je de werknemers deze uren op laten nemen. Dit mag ook ná 1 januari 2018. Worden de uren niet op tijd opgenomen, dan moet je deze alsnog uitbetalen inclusief vakantietoeslag.

4. Vervanging van Wet DBA

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties wordt vervangen door een nieuwe wet. Deze wet moet zekerheid geven over de arbeidsrelatie en schijnzelfstandigheid aan de onderkant voorkomen. De handhaving wordt verder opgeschort. Wel is het voor partijen van belang om in ieder geval vast te leggen dat geen sprake is van een dienstbetrekking dan wel fictieve dienstbetrekking.

5. Pas de administratie aan voor verlenging WW-uitkering

Is in de cao waar jouw werknemer onder valt, gekozen voor een private verlening van de WW-uitkering? Dan moet je apart aangifte doen bij de uitvoeringsorganisatie PAWW en moeten de premies apart worden afgedragen. Je moet de administratie hierop aanpassen zodat de juiste informatie wordt verstrekt voor de inning en afdracht. De Stichting PAWW kan je hierbij helpen.

bottom of page