top of page

Hogere btw-aftrek door zonnepanelen op woongedeelte boerderij


Als je zonnepanelen op het dak van jouw boerderij plaatst en deze tot het zakelijk vermogen rekent, krijg je de btw op de zonnepanelen terug. Maar door het plaatsen van de panelen wordt in die situatie ook het deel van jouw pand groter dat je zakelijk gebruikt. Met als gevolg dat je ook meer btw op het pand terug krijgt.


Btw op pand

Als je een deel van het pand zakelijk gebruikt, krijg je de btw op dit deel terug. Door plaatsing van zonnepanelen wordt het zakelijk gebruikte deel van het pand groter. Ook de totale ruimte wordt groter, want het deel van het dak waarop de zonnepanelen geplaatst zijn, telt voortaan ook mee.

Pand tien jaar volgen voor btw

De btw op een pand wordt na aankoop tien jaar gevolgd, de zogenaamde herzieningsperiode. Verandert in die tien jaar het zakelijk gebruik van jouw pand, dan moet je een deel van de al terugontvangen btw alsnog afdragen, dan wel krijg je een groter deel van de al afgedragen btw terug. Afhankelijk van de vraag of het zakelijk gebruik af- dan wel toeneemt.

Effect zonnepanelen

Door de zonnepanelen wordt een groter deel van de woning tot het zakelijke deel van het pand gerekend. In een zaak onlangs voor de rechter nam daardoor het zakelijk gebruikte deel van de woning met 11 m2 toe. Dit leverde de belastingplichtige een teruggave van € 277 aan btw op.

Let op! Plaats je de zonnepanelen aan het begin van de herzieningsperiode, dan krijg je over meerdere jaren de teveel betaalde btw terug. Maximaal dus over tien jaar.

bottom of page