top of page

Maand uitstel voor aanlevering uitbetaalde bedragen aan derden


Heb je in 2017 bedragen uitbetaald aan derden voor werkzaamheden die niet in dienstbetrekking of als ondernemer zijn verricht? Je moet dan gegevens hierover aanleveren bij de Belastingdienst. Deze IB47-melding had eigenlijk vóór 1 februari moeten plaatsvinden, maar de Belastingdienst heeft deze termijn nu verlengd tot 1 maart 2018.

Uitbetaalde bedragen aan derden

Er is sprake van bedragen uitbetaald aan derden wanneer je iemand voor bepaalde werkzaamheden of diensten hebt betaald en die persoon:

  • niet bij jou in dienstbetrekking is;

  • de werkzaamheden of diensten niet als ondernemer heeft uitgevoerd.

IB47-melding

Gegevens over de door jou uitbetaalde bedragen aan derden moet je bij de Belastingdienst aanleveren. Deze opgaaf van derdenbetalingen, ook wel bekend als IB47, kan dit jaar niet meer op papier, maar enkel nog digitaal via het gegevensportaal. Deze nieuwe manier van aanleveren verloopt nog niet helemaal vlekkeloos. Bovendien heeft de Belastingdienst de uitnodigingen voor het opgeven van aan derden uitbetaalde bedragen later verstuurd dan normaal: begin januari dit jaar in plaats van begin december vorig jaar.

Maandje extra

Is het je nog niet gelukt om de in 2017 uitbetaalde bedragen aan derden via het gegevensportaal aan te leveren bij de Belastingdienst, dan is er geen man overboord. Door alle strubbelingen heeft de Belastingdienst de uiterste aanlevertermijn namelijk verlengd van 1 februari tot 1 maart 2018.

Let op! De verlenging van de uiterste aanlevertermijn is eenmalig. Volgend jaar moet je de gegevens weer gewoon aanleveren vóór 1 februari na het jaar waarin je de bedragen aan derden hebt uitbetaald.

bottom of page