top of page

Rekenhulp revisierente bij afkoop lijfrente


Als je een lijfrente voortijdig afkoopt, moet je revisierente betalen. Een lijfrente is namelijk bedoeld als aanvulling op de AOW en eventueel pensioen. Neem je het geld eerder op, dan heb je dus ten onrechte uitstel van betaling over de afgetrokken lijfrentepremies gehad. Op de site van de Belastingdienst vind je een tool, waarmee je de revisierente kunt berekenen.

Hoeveel revisierente?

De revisierente bedraagt standaard 20%. Dit percentage betaal je naast de belasting die je sowieso over de afkoopsom betaalt, in 2018 maximaal 51,95%.

Soms minder revisierente

In sommige gevallen betaal je minder dan 20% revisierente. Het moet om te beginnen gaan om een lijfrente die binnen tien jaar is afgekocht. Verder hangt de revisierente af van de bedragen die je voor de lijfrente hebt afgetrokken.

Rekenhulp

Op de site van de Belastingdienst kan je via de rekenhulp zelf uitrekenen of je minder dan de standaard revisierente van 20% verschuldigd bent.

Let op! Voor het berekenen van de revisierente heb je de aangiften nodig van de jaren waarin je de lijfrentepremies hebt afgetrokken. Deze bedragen zijn namelijk bepalend voor de te betalen revisierente.

Wanneer geen revisierente?

Je hoeft geen revisierente te betalen als de afkoopsom gering is. Voor het jaar 2018 ligt deze grens op € 4.351. Je hoeft ook geen revisierente te betalen als je arbeidsongeschikt bent. De afkoopsom mag dan standaard niet meer zijn dan € 40.644. Wil je een groter bedrag afkopen, dan heb je toestemming nodig van de inspecteur.

bottom of page