top of page

Check de voorlopige berekening LIV


Tussen 1 maart en 14 maart 2018 hebben zo'n 94.000 werkgevers van het UWV een voorlopige berekening ontvangen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) 2017. Je hebt recht op deze tegemoetkoming als je werknemers met een laag loon in dienst hebt. Check de voorlopige berekening goed. Kloppen de gegevens niet, dan kan je dit nog corrigeren of doorgeven tot en met 1 mei 2018.

LIV

Met ingang van 2017 is er een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon: het lage inkomensvoordeel (LIV). Afhankelijk van het gemiddeld uurloon (2017 minimaal € 9,66 en maximaal € 12,08) bedraagt de LIV per werknemer maximaal € 2.000 per jaar. Daarbij gelden nog de volgende voorwaarden:

  • de werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt

  • de werknemer is verzekerd voor één of meer werknemersverzekeringen

  • de werknemer heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar

Voorlopige berekening

Het UWV heeft inmiddels de voorlopige berekeningen van het LIV over 2017 verstuurd. Deze berekening is gebaseerd op de tot en met 31 januari 2018 gedane aangiften loonheffingen en correcties over 2017. Ben je het niet eens met de voorlopige berekening, controleer dan of de loonaangiften juist en volledig zijn. Je kan deze aangiften nog tot en met 1 mei 2018 corrigeren. Neem hiervoor eventueel contact op met één van onze adviseurs. Latere correcties worden niet meer meegenomen in de definitieve berekening van het LIV.

Let op! Kloppen de loonaangiften wel, maar heb je vragen over de voorlopige berekening? Dan kan je deze stellen aan het UWV. Had je wel een voorlopige berekening verwacht, maar deze niet ontvangen? Ook dan kan je contact opnemen met UWV (Telefoon Werkgevers: 0900 – 92 95).

Definitieve berekening

Uiterlijk 31 juli ontvang je van de Belastingdienst de definitieve berekening van het LIV over 2017. Mocht deze definitieve berekening niet kloppen, dan kan je daartegen bezwaar maken.

bottom of page