top of page

Meerwaardeclausule bij eigendomsoverdracht familiebedrijf


Heb je een familiebedrijf en wil je dit overdragen aan één van de kinderen? Om jouw kind op weg te helpen, wordt indien mogelijk, overgedragen tegen een lagere waarde dan de vrije verkoopwaarde van het bedrijf.

Het is echter niet jouw bedoeling dat de opvolger het bedrijf vervolgens alsnog verkoopt en de winst in eigen zak steekt. Dat is voor jou, maar ook voor de andere kinderen of de erfgenamen vervelend. Hoe voorkom je nou dat het bedrijf na een overdracht binnen de familie, alsnog snel met winst wordt verkocht?

Waardering

Het is verstandig de methode voor de waardebepaling van het bedrijf vooraf vast te leggen. Denk dan niet alleen aan de waardebepaling voor de overdracht binnen de familie, maar ook aan de waardebepaling bij een vrije verkoop aan derden.

Meerwaardeclausule

Je voorkomt problemen door in de eigendomsoverdracht een meerwaardeclausule opnemen. De bedrijfsopvolger wordt dan verplicht de winst te delen met jou, met de andere kinderen en/of met de erfgenamen.

Eigen voorwaarden

Je kunt zelf bepaalde voorwaarden stellen aan een de meerwaardeclausule, bijvoorbeeld een specifieke tijdsduur. Als het bedrijf binnen die periode wordt vervreemd, is de bedrijfsopvolger/verkoper bijvoorbeeld verplicht (een percentage van) het verschil tussen de waarde waarvoor hij het bedrijf heeft verkregen en de verkoopwaarde, te delen. Je kan overigens ook bepalen dat het bedrijf eerst te koop moet worden aangeboden aan de andere erfgenamen.

Advies

Je doet er goed aan de afspraken en voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te laten schrijven. Daarmee voorkom je vervelende discussies en lange juridische procedures. Win advies in bij deskundigen als je de afspraken gaat opstellen.

bottom of page