top of page

Bepaal waarde going concern agrarisch bedrijf met rekenhulp


Met de rekenhulp van de Belastingdienst kunnen agrariërs voor de periode 2016 tot en met 2017 de waarde going concern van hun bedrijf bepalen. Deze waarde is nodig om de schenk- en erfbelasting te kunnen bepalen. Recent is de online tool aangevuld met het jaar 2017.

Als een bedrijf is geschonken of nagelaten, moet schenk- of erfbelasting betaald worden. Voor alle bedrijven in de agrarische sector met een hoge intrinsieke waarde en een laag rendement is de waarde going concern (voortzettingswaarde) de basis waarop de belasting wordt berekend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij agrarische bedrijven met veel cultuurgrond en productierechten.

Met de rekenmodule kan de waarde going concern berekend worden. Op de belastingaangifte moet deze waarde ingevuld worden, een geprinte versie meesturen is ook mogelijk.

Ineens invullen

De rekenhulp moet in één keer ingevuld worden, downloaden of tussentijds opslaan is niet mogelijk. Bij het invullen is het handig om de jaarstukken en de Verlies- en Winstrekening van de afgelopen drie volledige boekjaren bij de hand te hebben. In de rekenmodule kan de waarde going concern berekend worden vanaf het jaar 2016.

Let op! Gaat het om een niet-agrarisch bedrijf en denk je toch dat je voor jouw bedrijf de waarde going concern kunt toepassen? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Normbedragen agrarische sector

Voor het berekenen van de waarde going concern van bedrijven in de agrarische sector heeft de Belastingdienst normbedragen vastgesteld. Deze normbedragen zijn vastgesteld in overleg met de sector en verwerkt in de rekenmodule. Deze normen en normbedragen staan in de tabellen: normbedragen 2016.

Meer informatie

Meer informatie over de berekening en uitgangspunten van de regeling vind je in het 'Besluit bedrijfsopvolging' op rijksoverheid.nl. Zoek op 'Besluit bedrijfsopvolging'.

bottom of page