top of page

Toch geen inhoudingsvrijstelling dividendbelasting voor vereniging of stichting


Ben je als stichting, vereniging of andere rechtspersoon niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting, dan kan je de ingehouden Nederlandse dividendbelasting terugvragen. Het kabinet ziet af van het voornemen tot invoering van een inhoudingsvrijstelling.

Invoering inhoudingsvrijstelling

Vorig jaar is begonnen met de uitvoering van de inhoudingsvrijstelling. Deze zou dit jaar in werking moeten treden. Deze nieuwe vrijstelling was met name bedoeld voor pensioenfondsen en overheidslichamen. Bij nader inzien is besloten de invoering niet verder door te zetten.

Te duur

Reden voor het besluit is het feit dat het kabinet voornemens is de dividendbelasting in 2020 geheel af te schaffen. Om voor de resterende periode voor de vrijstelling hoge automatiseringskosten te maken, acht het kabinet onjuist.

Let op! De bestaande teruggaafregeling voor dividendbelasting wordt gehandhaafd.

Eerst registreren

Wie de bestaande teruggaafregeling wil gebruiken, moet zich eerst registreren. Dit kan met behulp van het formulier 'Registreren voor teruggaaf dividendbelasting'. Dit formulier kan je vinden op de site van de Belastingdienst.

Particulieren in het buitenland

Particulieren die niet in Nederland wonen, kunnen in bepaalde gevallen ook de dividendbelasting terugvragen. Ook dit moet via genoemd formulier. Via de Kamer van Koophandel kunnen zij een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen, zodat ze ook kunnen inloggen als ondernemer.

Heb je vragen over dividendbelasting, neem dan contact met ons op.

bottom of page