top of page

Geef 'wereldinkomen' op


De Belastingdienst is gestart met het verzenden van formulieren waarmee het 'wereldinkomen' kan worden opgegeven. Wat is dat en waarom moet dat worden opgegeven?

Wanneer wereldinkomen opgeven?

Je krijgt alleen een verzoek jouw wereldinkomen op te geven als jij of jouw partner buiten Nederland woont en een toeslag ontving, zoals de zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. Je krijgt het verzoek ook als een gezinslid buiten Nederland woonde en een buitenlandbijdrage Zvw betaalde aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Wat is het wereldinkomen?

Jouw wereldinkomen is jouw inkomen in Nederland en het buitenland bij elkaar geteld. Je hebt bijvoorbeeld winstinkomen in Nederland en daarnaast looninkomsten uit het buitenland.

Waarom wil de fiscus dit weten?

Jouw wereldinkomen is van belang voor het bepalen van:

  • de definitieve hoogte van toeslagen

  • de definitieve buitenlandbijdrage Zvw

  • jouw tegemoetkoming van het CAK

De al ontvangen bedragen en betaalde bijdragen zijn slechts voorlopig en kunnen pas definitief bepaald worden nadat het wereldinkomen bekend is.

Let op! Als je een formulier krijgt toegestuurd, ben je verplicht het wereldinkomen op te geven. Geef je het wereldinkomen niet op, dan betekent dit bijvoorbeeld ook dat je al ontvangen toeslagen terug moet betalen.

Wat gebeurt er na de opgave?

Na de opgave ontvang je een beschikking van de Belastingdienst. Hierin staat vermeld wat jouw wereldinkomen is, onderverdeeld naar in Nederland belast inkomen en daarbuiten.

Heb je vragen over het wereldinkomen, neem dan contact met ons op.

bottom of page