top of page

Energiezuinig investeren? Lagere aftrek in 2019


De energie-investeringsaftrek (EIA) wordt, als het aan het kabinet ligt, per 2019 verlaagd. De extra aftrek gaat 45% bedragen, tegen nu 54,5%.

EIA

De EIA is een extra aftrek voor ondernemingen die energievriendelijk investeren. De aftrek komt naast de normale afschrijving op de investeringen. De aftrek bedraagt momenteel 54,5% van het geïnvesteerde bedrag.

Energielijst

Welke bedrijfsmiddelen voor extra aftrek in aanmerking komen, wordt ieder jaar vastgelegd in de zogenaamde Energielijst. Deze lijst is te downloaden vanaf de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De lijst bevat ook de voorwaarden die gelden voor om voor de EIA in aanmerking te komen.

Bedrijfsgebouw

De Energielijst bevat een breed palet aan bedrijfsmiddelen die fiscaal gesubsidieerd worden, onderverdeeld in bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie, energiebalancering en energieadvies. Voorbeelden zijn LED-verlichting, zonnepanelen en energiezuinige koel- en vriesinstallaties.

Minimuminvesteringsbedrag

Je moet de investering binnen drie maanden nadat je geïnvesteerd hebt, aanmelden bij de RVO. Je ontvangt een ontvangstbevestiging die je bij de administratie moet bewaren. Je verwerkt de EIA zelf in de belastingaangifte. De minimuminvestering om voor de EIA in aanmerking te komen, is € 2.500.

Beleidsevaluatie

Onlangs is de EIA geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de EIA een nuttig instrument is om energiezuinige investeringen te bevorderen. De EIA blijft dan ook gehandhaafd. Wel heeft het kabinet in een reactie aangekondigd het percentage te willen verlagen van 54,5% naar 45%. Een verschil dus van 9,5%.

Tip: overweeg je toch al om energiezuinige investeringen te doen, investeer dan nog dit jaar.

Administratieve lasten

Het kabinet wil ook de administratieve lasten van de EIA verminderen. Daarom wil men het loket voor aanvragen voor energie- en milieuvriendelijke investeringen integreren.

Heb je vragen over de EIA, neem dan contact met ons op.

bottom of page