top of page

Bedragen loonkostenvoordeel jeugd-LIV


De bedragen inzake het gemiddelde uurloon waarbij de werkgever recht heeft op het jeugd-LIV (het lage inkomensvoordeel), zijn onlangs vastgesteld. De bedragen variëren, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

Voorwaarden

Voor jongere werknemers met een laag inkomen heb je recht op een loonkostenvoordeel. Voorwaarde is dat de werknemer verzekerd is voor één of meer van de werknemersverzekeringen.

Het gemiddeld uurloon van de werknemer moet binnen onderstaande bandbreedtes vallen.

De vastgestelde bedragen voor 2018 zijn:

Leeftijd op Ondergrens gemiddeld Bovengrens gemiddeld 31-12-2017 uurloon uurloon

21 jaar € 8,40 € 9,82

20 jaar € 6,91 € 9,34

19 jaar € 5,43 € 7,69

18 jaar € 4,69 € 6,04

Let op! Het gemiddelde uurloon is het jaarloon gedeeld door het aantal verloonde uren.

Hoeveel jeugd-LIV?

Hoeveel jouw voordeel precies is, hangt dus af van het aantal verloonde uren en de leeftijd van de werknemer.

Leeftijd op Jeugd-LIV per Jeugd-LIV per

31-12-2017 uur in 2018 werknemer in 2018

21 jaar € 0,23 € 478,40

20 jaar € 0,28 € 582,40

19 jaar € 1,02 € 2.121,60

18 jaar € 1,58 € 3.286,40

Definitieve berekening 2017

De Belastingdienst is nu begonnen met het versturen van de definitieve berekeningen van het lage inkomensvoordeel (LIV) over 2017. De eerste beschikkingen zijn op 12 juli bezorgd, de laatste op 21 juli. In de beschikking staat het LIV-bedrag dat de Belastingdienst gaat uitbetalen.

Heb je vragen over het jeugd-LIV, neem dan contact met ons op.

bottom of page