top of page

Afschaffen aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld


Als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten, zoals hypotheekrente, dan heeft de belastingplichtige recht op aftrek (‘Wet Hillen’). De aftrek is gelijk aan het eigenwoningforfait verminderd met de aftrekbare kosten. Per saldo kan het inkomen uit eigen woning dus niet hoger zijn dan € 0.

De aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt met ingang van 1 januari 2019 stapsgewijs (in 30 jaar) afgebouwd met 3,33% per jaar.

Voorbeeld

Stel dat in 2019 de lening ten behoeve van de eigen woning volledig is afgelost en het eigenwoningforfait € 3.000 bedraagt. Met de huidige wetgeving heeft de belastingplichtige in deze situatie recht op een aftrek van het eigenwoningforfait (€ 3.000), verminderd met de aftrekbare kosten (€ 0). In totaal is dit € 3.000, waardoor het inkomen uit eigen woning € 0 bedraagt. Vanaf 2019 is deze aftrek nog slechts aftrekbaar tegen € 3.000 * 96,67% = € 2.900. De belastingplichtige moet in de aangifte inkomstenbelasting een inkomen uit eigen woning in aanmerking nemen van € 100.

Tip: overleg met ons of het nog voordelig is om (extra) af te lossen op de eigenwoningschuld in de wetenschap dat de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld wordt afgeschaft en de bijtelling wellicht wordt belast in het toptarief.


bottom of page