top of page

Top 10 eindejaartips 2018


Welke fiscale maatregelen kan je als ondernemer dit jaar nog treffen die voordelig voor jou kunnen uitpakken? Hoe kan je nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2019 gaan gelden? Tien praktische tips.

Let op! Bepaalde plannen van het kabinet moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

1. Speel in op belastingverlagingen en aftrekbeperkingen

Vanaf 2019 gaan de tarieven in de inkomstenbelasting omlaag, net als de jaren erna. De meeste aftrekposten kan je de komende jaren echter tegen een lager tarief in aftrek brengen. Ook het Vpb-tarief voor de eerste € 200.000 winst daalt volgend jaar en wel van 20 naar 19%. Overleg daarom met één van onze adviseurs of het lucratief is om opbrengsten uit te stellen en kosten naar voren te halen. Wellicht is het ook interessant om, waar mogelijk, aftrekposten zoals giften of zorgkosten nog dit jaar te voldoen.

2. Dga: los excessieve lening af via dividenduitkering

Excessief lenen bij de bv wordt vanaf 2022 belast. Het is daarom verstandig leningen bij de bv boven € 500.000 voor die tijd af te lossen. Doe dit zo mogelijk vóór 2020 vanwege het stijgende tarief van box 2. Een lening ten behoeve van de eigen woning valt niet onder de nieuwe belastingheffing.

3. Gebruik vrije ruimte over 2018

Benut ook dit jaar de vrije ruimte van 1,2% in de werkkostenregeling volledig. Keer nog resterende vrije ruimte bijvoorbeeld uit als kerstgratificatie, bonus of organiseer er een leuk personeelsfeest van. Onthoud dat tot een bedrag van € 2.400 per werknemer de fiscus in beginsel niet moeilijk doet.

4. Lage btw? Factureer vooruit!

Het lage btw-tarief stijgt op 1 januari 2019 van 6% naar 9%. Over al in rekening gebrachte en betaalde goederen en diensten die pas in 2019 geleverd worden, wordt echter niet nageheven. Lever je goederen en diensten tegen het lage btw-tarief, dan kan je hier gebruik van maken.

5. Koop nog dit jaar een lijfrente

Koop nog dit jaar een lijfrente of stort op jouw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost. Als je voldoet aan de voorwaarden voor aftrek, kan je de premie aftrekken tegen maximaal 51,95%. Lijfrentes blijven ook de komende jaren gewoon aftrekbaar tegen het tabeltarief. Vanwege de daling van deze tarieven vanaf volgend jaar, is de uitkering in veel gevallen lager belast.

Zorg dat je de bedragen vóór 1 januari 2019 betaalt! Alleen dan kan je deze nog in aftrek brengen in de aangifte inkomstenbelasting 2018.

6. Plan de investeringsaftrek

Maximeer de investeringsaftrek door jouw investeringen goed te plannen. De investeringsaftrek neemt voor grotere investeringen af naarmate het bedrag van jouw investering toeneemt. Zo levert bijvoorbeeld een investering van € 100.000 in 2018 € 15.863 aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op. Spreid je de investering echter over 2018 en 2019 en investeer je dan ieder jaar € 50.000, dan levert dit € 28.000 aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op.

7. Investeer nog dit jaar energiezuinig

Energiezuinige investeringen komen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek. Deze bedraagt dit jaar 54,5%, volgend jaar nog maar 45%. Pleeg energiezuinige investeringen daarom nog dit jaar. Het moment van het aangaan van de juridische verplichting is bepalend voor het moment waarop recht op de extra aftrek bestaat.

8. Koop met korting pensioen in eigen beheer af

De dga heeft nog tot en met 2019 de tijd om te kiezen wat hij wenst te gaan doen met zijn reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen. Er zijn drie mogelijkheden waaronder afkopen. Afkopen met korting kan nog tot en met 2019. Deze bedraagt 25% in 2018 en nog maar 19,5% in 2019. Ook omzetten in een oudedagsverplichting kan in 2018 en 2019. Zet je om in een oudedagsverplichting en wil je alsnog afkopen? Dan is dit in de jaren tot en met 2019 nog mogelijk met korting en zonder revisierente.

9. Vraag een voorlopige verliesverrekening aan

Heb je in 2017 winst behaald, maar sluit je 2018 vermoedelijk af met een verlies? Dien dan na de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2018 een verzoek in om een voorlopige verliesverrekening. Je kunt dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2017. Een eventuele afwijking van de aangifte wordt bij de definitieve aanslag hersteld.

10. Schaf dure elektrische auto nog dit jaar aan

Vanaf 2019 geldt voor elektrische auto's die duurder zijn dan € 50.000 een bijtelling van 22%, voor zover de cataloguswaarde meer dan € 50.000 bedraagt. Koop een duurdere elektrische auto daarom vóór eind 2018. De lage bijtelling van 4% voor deze auto houd je dan nog maximaal vijf jaren.

Wil je weten of je gebruik kunt maken van één van deze of andere eindejaarstips? Neem dan contact met ons op. Wij kijken graag met jou naar jouw persoonlijke mogelijkheden.

#eindejaarstips #belastingverlaging #dividenduitkering #dga #lijfrente #BTW #investeringsaftrek #energiezuinig #verliesverrekening #elektrischeauto

bottom of page