top of page

Brexit | Zes tips om vandaag al aan de slag te gaan


Met onderstaande tips bereid je je alvast goed voor op de brexit en kom je hopelijk niet voor verrassingen te staan. Ga vandaag al aan de slag!

1. Regel je zaken bij de douane

Misschien al vanaf 29 maart 2019 (als de onderhandelingen alsnog fout lopen), maar anders vanaf 1 januari 2021, krijg je in alle mogelijke brexitscenario’s weer met douaneprocedures te maken. Het VK gaat immers uit de EU en wordt wat ze noemen een derde land; net als India of Canada. Ga dus nu al met je logistieke dienstverlener in gesprek wat dat voor jouw import uit het VK of export naar het VK betekent en wat je allemaal precies moet regelen.

2. Reken het effect van het zwartste Brexit-scenario nu al door

Het VK verlaat per 29 maart volgend jaar de Europese Unie. Als de onderhandelingen tussen de EU en het VK niet spaak lopen, komt er daarna nog een overgangsperiode tot 31 december 2020. Hierin blijft alles voorlopig bij ‘het oude’, tot de nieuwe handelsrelatie daarna duidelijk is. Lukt dit niet, dan krijg je per 29 maart 2019 of anders misschien per 1 januari 2021 te maken met de afspraken van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en de terugkeer van importheffingen (zie dit voorbeeld voor Engelse drop). Ook is al exact bekend welke keuringen aan de grens (bijvoorbeeld voor vlees en bloemen) dan terugkeren en wat de kosten van zo’n harde Brexit zijn. Zo kun je nu dus al heel nauwkeurig doorrekenen wat de Brexit straks betekent voor je kostprijs in het zwartste scenario. Dan kan het straks eigenlijk alleen nog maar meevallen, maar ben jij alvast op het ergste voorbereid.

3. Loop de logistieke effecten van Brexit al na

Eén van de belangrijkste zaken is dat je kijkt wat de tussenkomst van de douane en andere keuringen voor jouw producten en leveringen naar of uit het VK betekenen. Zo weten we dat als het VK straks uitkomt op een soort Noors-model (de Noren zitten in de interne markt, maar niet in de douane-unie) je straks gewoon zo’n 20 minuten staat te wachten voor de boot naar Engeland vanwege de aangiftes, controles, etc. Wat betekent die extra wachttijd voor jouw logistiek? Heb je je spullen wel op tijd in de Britse supermarkt liggen of in je eigen schappen? Moet je misschien voorraden gaan aanhouden in het VK? Kortom: kijk naar je logistiek, de hoeveelheden producten die je vervoert van of naar Engeland en wat de tussenkomst van de douane en dergelijke betekent voor jouw producten.

4. Neem je personeelsbeleid en contracten onder de loep

Nederlandse werkgevers kunnen straks waarschijnlijk niet meer onbeperkt met eigen Nederlands personeel in het VK werken (vrij verkeer van personen). Je hebt dan weer visa en werkvergunningen nodig. Ook kunnen straks andere eisen worden gesteld aan onder meer het opleidingsniveau van migranten of de hoogte van het salaris. Kortom: brexit kan grote gevolgen hebben op jouw personeel en personeelsbeleid. Zorg dat je weet hoeveel (en welke) werknemers in het VK werken en zorg dat Brexit als thema op je HR-agenda staat. Maak bijvoorbeeld bij elke nieuwe én bestaande detachering die loopt tot na 29 maart 2019, alvast een voorbehoud in de detacheringsovereenkomst. Zo regel je dat de (voorwaarden van de) detachering opnieuw tegen het licht kunnen worden gehouden als de politieke en juridische situatie daartoe aanleiding geeft. Wij raden ook aan in gesprek te gaan met de werknemerspopulatie die het betreft en eventuele vragen over de gevolgen van de Brexit (naturalisatie?) te adresseren. Kun je zaken anders regelen en de gevaren juridisch ondervangen? Hier vind je veel informatie over wat Brexit voor je personeelsbeleid kan betekenen.

5. Afwijkende regels gaan er komen. Bereid je er maar op voor

Nu al merken we dat het VK op sommige terreinen andere eisen begint te stellen dan de rest van de EU. Zie dit voorbeeld van de Nederlandse boomkwekers. Dit gaat naar verwachting alleen maar verder toenemen na brexit. Zo kan het VK zwaardere eisen gaan stellen aan tal van producten. In dit rapport vind je verschillende voorbeelden. Van brandblussers tot chemische producten. Denk er vast over na wat het VK op jouw terrein straks anders kan gaan doen en wat dat betekent voor jouw producten of diensten en je propositie op de Britse markt.

6. Hoe vatbaar ben jij voor de wisselkoersrisico's?

Het Britse pond kan op brexit-day, of als gevolg van alle brexit-turbulentie, stijgen of dalen. Wat betekent dit voor jouw businesscase? Wees je bewust van de risico’s en praat met je bank over de mogelijkheden om deze te ondervangen. Ook zien we een magere groei in het VK. Wat betekent dit samen met de ontwikkeling van het Britse pond sterling voor de koopkracht van de Britse consument?

Tot slot

Gelukkig biedt brexit soms ook kansen. Zo zal de productie van sommige goederen in het VK naar verwachting gaan toenemen. Nederlandse kassenbouwers en veevoederbedrijven profiteren daar nu al van. Biedt brexit jou misschien ook extra kansen? Of kun je er marktaandeel van je Britse collega’s door afsnoepen? Denk erover na en doe in ieder geval alvast de Brexit Impact Scan om te zorgen dat jij bent voorbereid.

bottom of page