top of page

Tarief WBSO al omhoog in 2019


Het percentage voor de tweede schijf van de WBSO wordt in 2019 verhoogd van 14% naar 16%. Deze verruiming zou eerst pas in 2020 plaatsvinden.

Hoger budget WBSO

De verruiming van deze fiscale regeling voor innovatieve projecten wordt een jaar eerder ingevoerd.

Door het niet afschaffen van de dividendbelasting is voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk structureel een extra budget van € 76 miljoen beschikbaar. Het kabinet wilde vanaf 2020 een verhoging van de tarieven doorvoeren. Deze verhoging vindt nu dus al in 2019 plaats.

Let op! Als je per 1 januari 2019 in aanmerking wil komen voor deze regeling, moet je dat uiterlijk 30 november aanvragen bij RVO.nl (voor zelfstandigen is dat 1 januari 2019).

bottom of page