top of page

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2019


De nieuwe percentages voor de premies van de werknemersverzekeringen zijn vastgesteld voor het nieuwe jaar. De sectorpremies voor de Werkloosheidswet, de WW, worden in 2019 flink verlaagd. Was de gemiddelde premie in 2018 nog 1,28%, voor 2019 wordt 0,77 % gehanteerd.

Opslag kosten kinderopvang blijft gelijk

De Awf-premie en Aof-premie stijgen. De premies voor AOW, ANW, Ufo en Whk blijven gelijk, zo ook de opslag kosten kinderopvang. De gemiddelde premie voor de Sectorfondsen daalt flink. Zie het overzicht hieronder.

Wat zijn de percentages voor 2019?

  • AOW Ouderdomsfonds 2018: 17,90% 2019: 17,90%

  • ANW Nabestaandenfonds 2018: 0,10% 2019: 0,10%

  • AWF Algemeen Werkloosheidsfonds 2018: 2,85% 2019: 3,60%

  • Ufo Uitvoeringsfonds voor Overheid 2018: 0,78% 2019: 0,78%

  • Sfn/Ufo Uniforme opslag kinderopvangtoeslag 2018: 0,50% 2019: 0,50%

  • Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds 2018: 6,27% 2019: 6,46%

  • Whk Werkhervattingskas 2018: 1,22% 2019: 1,22%

Maximum premieloon in 2019

Verder stijgt het maximum premieloon. Het maximum premieloon is het maximumloon waarover je premies werknemersverzekeringen moet betalen. Dit is voor 2019 vastgesteld op € 55.927. In 2018 bedroeg deze nog € 54.614.

bottom of page