top of page

Vraag middeling aan bij schommelende inkomsten


Heb je de afgelopen jaren sterk schommelende inkomsten gehad in box 1? Dan heb je misschien meer belasting betaald dan bij gelijkmatige inkomsten het geval zou zijn geweest. In zo’n geval kan je door middel van middeling geld terugvragen bij de Belastingdienst.

Middeling vindt plaats door voor drie aaneengesloten kalenderjaren uit te gaan van de gemiddelde inkomsten. Houd hierbij rekening met een drempel van € 545. Alleen het meerdere boven deze € 545 krijg je van de Belastingdienst terug.

Tip: kies de periode van drie aaneengesloten jaren zorgvuldig, want een jaar waarover gemiddeld is, kan niet nogmaals worden meegenomen in een middelingsperiode van drie jaren. Houd er daarbij rekening mee dat de tarieven de komende jaren fors gaan dalen, wat invloed heeft op het te behalen voordeel.

Let op! Middeling gaat niet automatisch. Je moet hiervoor zelf een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst. Hierin moet je zelf berekenen hoeveel belasting je na middeling terugkrijgt. Je kunt pas een verzoek indienen als de aanslagen over alle jaren uit het middelingstijdvak definitief zijn geworden.

Let op! Middeling heeft geen invloed op de hoogte van al verkregen toeslagen.


bottom of page