top of page

Betaal een nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddel


Heb je geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel en dit bedrijfsmiddel nog niet in gebruik genomen en ook nog niet betaald? Betaal dit jaar dan nog minstens een bedrag even groot als het bedrag van de investeringsaftrek.

Doe je dit niet, dan krijg je dit jaar de investeringsaftrek niet uitbetaald en wordt deze doorgeschoven naar volgende jaren. Bij een nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddel krijg je dit jaar dus maximaal het bedrag dat je betaald hebt aan investeringsaftrek.

Let op! Betaal in ieder geval 25% van een nog niet in gebruik genomen investering binnen 12 maanden na het aangaan van de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel. Doe je dit niet, dan komt de hele investeringsaftrek te vervallen.


bottom of page