top of page

Vorm een herinvesteringsreserve voor een verkocht bedrijfsmiddel


Heb je een bedrijfsmiddel verkocht en daarbij een boekwinst behaald? Dan kan je de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat je een vervangingsvoornemen hebt en houdt.

Je kan de herinvesteringsreserve maximaal drie jaar na het jaar waarin je het bedrijfsmiddel hebt verkocht, in stand houden. Investeer je binnen deze termijn in een ander bedrijfsmiddel, dan kan je de herinvesteringsreserve afboeken op de aanschafprijs van het nieuwe bedrijfsmiddel. Doe je dat niet, dan valt de herinvesteringsreserve aan het einde van het derde jaar in de winst. Vanwege de verlaging van de tarieven de komende jaren, kan dit toch voordelig zijn. Het is dan ook in veel gevallen voordelig om zo mogelijk een herinvesteringsreserve te vormen.

Voor het vormen en aanwenden van een herinvesteringsreserve gelden enkele voorwaarden. Laat je hierover goed informeren en adviseren.

Tip: stel je bepaalde vermogensbestanddelen ter beschikking aan bijvoorbeeld de bv? Dan mag je als terbeschikkingsteller ook een herinvesteringsreserve vormen.


bottom of page