top of page

Geen Wmo, dan aftrek zorgkosten


Gemeenten hebben een budget om bijvoorbeeld financiële ondersteuning te verlenen bij dure medische uitgaven. Wie die ondersteuning niet krijgt, kan in beginsel de kosten aftrekken als zorgkosten, zo besliste het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs.

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

Eigen bijdrage

Bij voorzieningen die via de Wmo worden betaald, is soms sprake van een eigen bijdrage. Deze bijdrage is onder andere afhankelijk van het inkomen. Wettelijk is bepaald dat een dergelijke eigen bijdrage niet fiscaal in aftrek kan worden gebracht als zorgkosten.

Geen Wmo voor traplift

Onlangs bracht een belastingplichtige zijn zaak voor de rechter, omdat de inspecteur de aftrek van de kosten van een traplift had geweigerd. De man had geen recht op een tegemoetkoming via de Wmo en had de traplift van ruim € 10.000 dus zelf moeten betalen.

Wel aftrek zorgkosten

Het gerechtshof was van mening dat de kosten wel aftrekbaar waren als zorgkosten. De stelling van de inspecteur dat er in feite sprake was van een eigen bijdrage van 100% van de kosten en er dus geen recht bestaat op aftrek, werd door het hof verworpen.

Overwegingen

Het hof was van mening dat nu de man de traplift zelf aan de fabrikant had betaald en niet in aanmerking kwam voor een vergoeding via de Wmo, de kosten aftrekbaar waren als zorgkosten.

bottom of page