top of page

Pre-babyboomers luiden de noodklok!


In onze praktijk heb ik legio voorbeelden. Oudere mensen van net voor de oorlog die het momenteel financieel gewoon zwaar hebben. Een generatie waarvoor het, zeker in deze regio, helemaal niet zo vanzelfsprekend was dat er een verplicht pensioen door werkgevers werd opgebouwd. En als dat al werd gedaan, lag hun pensioengevend loon behoorlijk lager dan wij nu gewend zijn. Dat geeft anno 2019 meer problemen dan men in Den Haag lijkt te realiseren. Kenmerkend voor deze groep is dat ze zich ook niet of nauwelijks roeren, ze zijn immers niet gewend om te vragen.

De gemiddelde levensverwachting is behoorlijk omhoog geschoten. Hadden de pre-babyboomers bij hun geboorte nog een levensverwachting van misschien 70 jaar, inmiddels is de gemiddeld te bereiken leeftijd al ruim 82 jaar. Gemiddeld, dus er zijn veel ouderen die misschien wel de negentig jaar aan gaan tikken.

Huren

Veel pre-babyboomers werden min of meer gedwongen aangewezen op sociale huurwoningen. Met een rentestand van ruim 7% en later door de oliecrisis zelfs verder oplopend naar 10% en zelfs meer, was het vaak niet mogelijk om een huis te kopen. Daarnaast werd er al op jonge leeftijd begonnen met het stichten van gezinnen en traditioneel stopte de vrouw dan ook direct met werken. Op één inkomen was het kopen van een huis niet mogelijk zonder een financiële injectie van ouders. Zo was huren de enige optie en door de kosten van het levensonderhoud van de (grote) gezinnen wist men daaruit dan ook daarna niet te ontsnappen.

Toeslagen

Het zal u niet verbazen dat deze pre-babyboomers nogal afhankelijk zijn van de huidig beschikbare toeslagen. De huren van de gemiddelde seniorenwoningen zijn immers al ruimschoots de € 650 gepasseerd. Daarnaast is de zorgpremie voor hen ook € 130 per persoon, per maand en omdat deze groep van de bevolking vaker een beroep moet doen op medische hulp, is de maandelijkse incasso van € 30 per persoon eigen risico eerder regel dan uitzondering. Om voor huurtoeslagen in aanmerking te komen, mag je alleen niet meer dan € 22.700 verdienen en samen niet meer dan € 30.825.

Praktijkvoorbeeld

In de afgelopen maand werd ik geconsulteerd door een weduwe. Zij heeft recht op alleenstaande AOW (€ 15.500 bruto) en een klein weduwepensioen (€ 7.400 bruto). In totaal ongeveer € 1.550 netto per maand. Met bovengenoemde uitgaven voor huur- en zorgkosten aangevuld met verzekeringspremies, gas, water en licht, klein onderhoud, telefoon, krant en overige vaste lasten blijft er ongeveer € 450 over voor de boodschappen, kleding en overige. Door de recente verhoging van de AOW met € 40 bruto per maand had deze dame nu een brief gekregen dat zij na tien jaar haar huurtoeslag van € 190 per maand moest inleveren door een overschrijding van de inkomensgrens met € 200 op jaarbasis.

Oplossing

Gelukkig geeft deze dame jaarlijks giften aan de kerk en andere goede doelen en bezoekt zij regelmatig de erediensten. Ik kon haar overtuigen dat door het kopen van collectebonnen (in plaats van klinkende munt voor de collectezak) en een verhoging van de vrijwillige bijdrage zij ruim € 200 meer moest schenken om zo de huurtoeslag van € 2.280 binnen te houden.

Conclusie

Deze dame kon ik helpen, maar hoeveel mensen roepen geen hulp in en lijden in stilte? De hoogste tijd om Den Haag te overtuigen dat we nog meer om moet kijken naar onze (groot)ouders!


bottom of page