top of page

Reële rente bij hypothecaire lening aan je kind


Als je je kind geld leent voor de aanschaf van een woning, is de hypotheekrente voor je kind in beginsel gewoon aftrekbaar. Bij jou is het forfaitaire rendement van box 3 belast, dat veel lager kan liggen. Wel is vereist dat de rente die je bij jouw kind in rekening brengt reëel is, anders kan de inspecteur navorderen.

Hoeveel rente?

Hoeveel rente bij het verstrekken van een lening aan je kind berekend kan worden, is afhankelijk van de looptijd en omstandigheden. Bijvoorbeeld hoe groot het risico is dat de lening niet wordt terugbetaald? Ook moet de rente reëel zijn, dus niet te veel afwijken van wat een kredietverstrekker in rekening zou brengen.

Tip: vraag bij een of meerdere kredietverstrekkers na welke rente in jouw situatie berekend zou worden.

Hoge rente voordelig

Een hoge rente is fiscaal meestal voordelig. De rente is namelijk aftrekbaar bij je kind, terwijl bij jou het forfaitaire rendement van box 3 belast wordt. De rente moet voor je kind natuurlijk wel zijn op te brengen. Daarom wordt vaak een deel van de rente terug geschonken als deze te hoog is.

Hoge rente aanvaardbaar?

Onlangs kwam een zaak voor de rechter in Den Haag, waarbij ouders aan hun kind een lening voor een woning hadden verstrekt tegen een rente van 9% met een looptijd van 15 jaar. Dit terwijl een rente van 3% in deze periode gangbaar was, als er een grote mate van zekerheid zou zijn dat de lening zou worden terugbetaald. Dit was hier niet het geval.

De rechter vond een hogere rente vanwege het ontbreken van zekerheid aanvaardbaar, maar geen 9%. Van belang was dat het risico dat de lening niet zou worden terugbetaald, klein werd geacht. Een rente van 4,5% was wel aanvaardbaar, zodat het deel boven de 4,5% als schenking werd aangemerkt en niet aftrekbaar was voor het kind.

Heb je vragen over de fiscale eisen bij het verstrekken van een hypothecaire lening binnen de familie? Neem dan gerust contact met ons op.

bottom of page