top of page

Overgangsrecht bij brexit, deal of no deal


Het Britse parlement is niet akkoord gegaan met de deal die premier May met de EU gesloten heeft. Ook is er gestemd tegen een brexit zonder deal. Op 14 maart wordt er in het Lagerhuis gestemd over het uitstellen van de brexit, dat een no deal moet voorkomen.

Uitstel

Uitstel van de brexit betekent dat die niet al per 29 maart van dit jaar plaatsvindt. Of ook de rest van de EU uitstel van de Brexit wil, moet nog worden besloten. Deal of no deal, het lijkt er nog steeds op dat de brexit doorgaat.

Overgangsrecht

De brexit heeft tal van fiscale gevolgen. Daarom heeft staatssecretaris Snel al overgangsrecht aangekondigd. Over de definitieve vorm wordt pas beslist zodra duidelijk is of er al dan niet een overgangsregeling met de Britten komt.

Conceptbesluit

Het overgangsrecht is in concept al bekend gemaakt. Hierin wordt goedgekeurd dat het Verenigd Koninkrijk voor het lopende belastingjaar 2019 en voor lopende boekjaren die vóór 30 maart 2019 zijn begonnen nog wordt beschouwd als deel uitmakend van de Europese Unie.

Let op! Dit betekent dat voor een aantal belastingwetten het fiscale regime van vóór 30 maart 2019 van toepassing blijft.

Doel conceptbesluit

Het doel van het conceptbesluit is om voor bedrijven acute fiscale gevolgen en administratieve lasten van een wijziging in de loop van het boekjaar te voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bedrijven met Britse werknemers in dienst. Door de goedkeuring gaat voor de werknemers bijvoorbeeld een deel van de heffings- en arbeidskorting niet verloren.

Daarnaast bevat dit besluit voor een aantal andere belastingwetten specifieke goedkeuringen, bijvoorbeeld om te voorzien in een soepele overgang voor goederen die op het tijdstip van de terugtrekking onderweg zijn van of naar het Verenigd Koninkrijk

Samenvatting gevolgen

Ook de Belastingdienst zit niet stil inzake de mogelijke gevolgen van de brexit. De belangrijkste kan je nalezen op hun website.

Gevolgen btw nog onduidelijk

De gevolgen voor de btw zijn nog onduidelijk, omdat eventueel overgangsrecht moet worden geïnitieerd door de EU. Zonder overgangsrecht zou je bijvoorbeeld bij import vanuit het Verenigd Koninkrijk de btw bij de douane moeten betalen, tenzij je een vergunning hebt om de btw bij de aangifte af te dragen.

#brexit

bottom of page