top of page

Wel of geen btw berekenen bij medische diensten


Medische diensten zijn in beginsel vrijgesteld van btw. Dat is ook het geval als deze diensten via een gezondheidscentrum worden verricht. Tenzij er sprake is van het uitlenen van personeel.

Medische diensten vrij van btw

Dat medische diensten zijn vrijgesteld van btw, is gunstig voor particuliere afnemers. Voor bedrijven werkt de btw neutraal uit, want betaalde btw kan men verrekenen met af te dragen btw.

Let op! Alleen als je zelf geheel of deels vrijgestelde prestaties verricht, pakt de btw weer wel kostenverhogend uit. Je mag dan namelijk de door jou betaalde btw ook niet of niet helemaal aftrekken.

Diensten via gezondheidscentrum

Onlangs bracht een gezondheidscentrum een zaak voor de rechter waarbij het ging om de vraag of ook de medische diensten van het centrum vrijgesteld waren van btw. De inspecteur vond van niet, omdat er volgens hem sprake was van het uitlenen van personeel.

Fysiotherapeuten en psychologen

De diensten van het gezondheidscentrum bestonden uit behandelingen door fysiotherapeuten en psychologen. Zij waren bij het gezondheidscentrum in dienst. In de betreffende zaak ging het om diensten die deze paramedici verleenden aan een organisatie voor jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en onderwijs. Ook die organisatie verrichtte grotendeels vrijgestelde diensten, waardoor de btw die het gezondheidscentrum in rekening bracht, kostenverhogend was.

Geen uitlenen van personeel

De rechter was van mening dat de diensten van het gezondheidscentrum gekwalificeerd werden als medische diensten, en dus vrijgesteld zijn van btw. Er was geen sprake van het uitlenen van medisch personeel, omdat er zelfstandig werd gewerkt en niet onder verantwoordelijkheid en risico van de afnemer. Ook waren de fysiotherapeuten en psychologen niet werkzaam in het organisatorische verband van de afnemer van de diensten.

Bij uitlenen van medisch personeel wél btw

Een en ander is van wezenlijk belang voor de btw-vrijstelling, zo blijkt uit de uitspraak. Zo besliste de Hoge Raad eerder dat een bv die medici ter beschikking stelde aan ziekenhuizen, wel btw moest berekenen. De uitgeleende medici werkten toen onder verantwoordelijkheid en risico van het ziekenhuis.

Vragen over de btw-vrijstelling voor medische diensten? We horen het graag!

bottom of page