top of page

Advieswijzer | Auto: zakelijk of privé?


Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Wat is fiscaal de beste optie? Wat zijn voor mij de belangrijkste voor- en nadelen van zakelijk rijden en wat weegt dan het zwaarst? Vragen waar veel ondernemers mee worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor je op een rij, zodat je voor jezelf gemakkelijker de balans kunt opmaken.

Rekensom is niet eenvoudig

Het is niet eenvoudig om te beoordelen wat voordeliger is: een auto op de zaak of in privé rijden. De beoordeling is namelijk afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de hoogte van de afschrijvingen, de onderhoudskosten, de verzekeringskosten, de motorrijtuigenbelasting, eventuele financieringskosten, de CO2-uitstoot van de auto, het aantal in een jaar te rijden privé- en zakelijke kilometers en de btw-gevolgen. Als je deze gegevens helder voor ogen zou hebben, kan je berekenen wat het voordeligst is. Over het algemeen zijn deze gegevens echter niet volledig bekend en zal van schattingen moeten worden uitgegaan. De werkelijkheid kan dan afwijken van de berekeningen. Vervolgens moet je ook nog rekening houden met belastingtarieven en inkomensafhankelijke heffingskortingen, die ook nog eens gaan wijzigen de komende jaren.

Let op! Ben je ondernemer in de inkomstenbelasting, dan mag je doorgaans kiezen of je de auto tot je ondernemingsvermogen rekent of tot je privévermogen. Die keuze heb je echter niet als je maar maximaal 500 kilometer per jaar privé met de auto rijdt. Je moet de auto dan verplicht tot het ondernemingsvermogen rekenen. Rij je minder dan 10% van het aantal kilometers zakelijk, dan moet je de auto verplicht tot het privévermogen rekenen.

Auto van de zaak

De auto van de zaak heeft een aantal voordelen:

 • Als je de auto tot het ondernemingsvermogen rekent, dan worden de aanschaf- en alle overige autokosten betaald door jouw onderneming.

 • Je kunt de overige autokosten (denk aan bijvoorbeeld onderhoud, brandstof, verzekering, motorrijtuigenbelasting, maar ook financieringskosten, parkeerkosten en waskosten) aftrekken van de winst van de onderneming en bovendien jaarlijks de afschrijving op de auto ten laste van de winst brengen.

 • Voor auto’s zonder CO2-uitstoot heb je recht op milieu-investeringsaftrek (zie hierna). Dat geldt onder omstandigheden ook voor de eventuele laadpaal.

Verricht je onderneming ook btw-vrijgestelde prestaties, dan kan een deel van de btw niet in aftrek worden gebracht. Verricht je bijvoorbeeld voor 40% vrijgestelde prestaties, dan kan ook 40% van de btw niet in aftrek worden gebracht.

Tip: schaft jouw onderneming in 2019 een auto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km aan, dan geldt een bpm-vrijstelling. Deze vrijstelling blijft nog tot en met 2020 in stand. Voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km geldt bovendien in 2019 een vrijstelling motorrijtuigenbelasting. Ook deze vrijstelling blijft tot en met 2020 in stand. Bedraagt de CO2-uitstoot van je plug-inhybride maximaal 50 gr/km, dan betaal je in 2019 de helft van het tarief dat voor een gewone personenauto geldt. Ook dit voordeel blijft tot en met 2020 in stand. De regels na 2020 worden waarschijnlijk in de loop van 2019 verder uitgewerkt.

Schaf je in 2019 een milieuvriendelijke auto aan en reken je deze tot het ondernemingsvermogen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA geldt voor een waterstofpersonenauto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Voor deze auto geldt ook de VAMIL (willekeurige afschrijving tot 75%). Voor elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km kan je eveneens MIA verkrijgen. Er gelden verschillende aftrekpercentages en er zijn maxima gesteld aan de in aanmerking te nemen investeringsbedragen.

Waterstofpersonenauto (CO2-uitstoot = 0) MIA: 36% Maximaal in aanmerking te nemen investeringsbedrag: € 50.000 VAMIL: ja

Elektrische auto (CO2-uitstoot = 0) MIA: 27% Maximaal in aanmerking te nemen investeringsbedrag: € 40.000 VAMIL: nee

De auto van de zaak brengt ook een aantal nadelen met zich mee:

 • Bij verkoop van de auto realiseert je onderneming mogelijk een belaste winst. Het kan echter ook dat je een aftrekbaar verlies realiseert.

 • Als je de auto van de zaak ook privé gebruikt, krijg je in de meeste gevallen te maken met een bijtelling privégebruik auto.

 • Je onderneming moet btw betalen over de waarde van het privégebruik auto. Kan je dit privégebruik niet bepalen, dan geldt in de regel dat de te betalen btw 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) bedraagt. Vanaf het zesde jaar of ingeval bij de aanschaf geen recht op aftrek van btw bestond, is dit 1,5%.

Bijtelling privégebruik auto

De fiscale spelregels voor de bijtelling privégebruik auto zijn afhankelijk van jouw ondernemingsvorm: ben je directeur-grootaandeelhouder (dga) en opereer je vanuit een bv, dan word je voor het privégebruik van de auto belast in de loonbelasting. Ben je echter een ondernemer die opereert vanuit een eenmanszaak, vof, cv of maatschap, dan word je voor het privégebruik van de auto belast in de inkomstenbelasting. Voor de laatste categorie kan de bijtelling nooit méér bedragen dan de werkelijke kosten van de auto in dat jaar (inclusief afschrijving).

Voor de meeste auto’s die vanaf 2017 op kenteken zijn gezet, geldt een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm). Alleen voor nieuwe auto’s zonder CO2-uitstoot geldt vanaf 2017 nog een lagere bijtelling van 4%. De lage bijtelling is voor auto’s die sinds 2019 op kenteken zijn gezet beperkt tot de eerste € 50.000 van de cataloguswaarde (met uitzondering van auto’s op waterstof). Over het meerdere geldt de normale bijtelling van 22%. Dezelfde beperking geldt voor auto’s zonder CO2-uitstoot die al langer dan 60 volle maanden op kenteken staan. Daarvoor geldt een bijtelling van 7% over € 50.000 en 25% over het meerdere.

Voor een nieuwe auto gelden in 2019 de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

 • CO2-uitstoot 0 (op batterij): bijtelling 4% tot € 50.000, daarboven 22%

 • CO2-uitstoot 0 (op waterstof): bijtelling 4% onbeperkt

 • CO2-uitstoot meer dan 0: bijtelling 22%

Het aanscherpen van de CO2-grenzen heeft niet tot gevolg dat je elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. Een vastgesteld percentage blijft voor alle auto’s gedurende 60 maanden geldig. Pas na deze periode wordt de bijtelling vastgesteld aan de hand van de dan geldende percentages.

Let op! Een auto met datum eerste toelating tot de weg van uiterlijk 31 december 2016 krijgt na 60 maanden geen bijtelling van 22%, maar van 25%. Dit is alleen anders als het een auto betreft zonder CO2-uitstoot. Hiervoor wordt de bijtelling 7% tot een cataloguswaarde van € 50.000 en 25% over het meerdere.

Een bijtelling kan achterwege blijven als je kunt bewijzen dat je op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto hebt gereden. Woon-werkkilometers worden voor de inkomstenbelasting gezien als zakelijk, ook als je thuis gaat lunchen. Voor de btw gelden die kilometers echter als privé.

Let op! Is jouw auto ouder dan 15 jaar? Dan bedraagt de standaardbijtelling geen 22% van de cataloguswaarde, maar 35% van de waarde van de auto in het economisch verkeer.

Privéauto

De auto die je in privé aanschaft, heeft een aantal voordelen:

 • De auto blijft jouw privé-eigendom.

 • Bij verkoop van de auto realiseer je in privé mogelijk een onbelaste winst. Het is echter ook mogelijk dat je een niet-aftrekbaar verlies lijdt.

 • Je krijgt niet te maken met een bijtelling privégebruik auto.

 • Je onderneming hoeft ook geen btw te betalen over de waarde van het privégebruik auto. De ondernemer in de inkomstenbelasting kan de auto voor de omzetbelasting tot het ondernemingsvermogen rekenen, ook als de auto voor de winstberekening tot het privévermogen is gerekend. Andersom kan dit ook. De keuze voor de omzetbelasting staat dus los van de keuze voor de inkomstenbelasting.

 • Je kunt een belastingvrije onkostenvergoeding ontvangen van € 0,19 per zakelijke kilometer (of ten laste van de winst brengen als je ondernemer in de inkomstenbelasting bent).

Ben je dga, dan kan je mogelijk ten laste van de vrije ruimte nog een hogere onkostenvergoeding belastingvrij ontvangen. Deze mogelijkheid is afhankelijk van de hoogte van de vrije ruimte en andere vergoedingen en verstrekkingen die zijn toegewezen aan de vrije ruimte.

Je kunt een deel van de btw op gebruik en onderhoud van de auto in aftrek brengen. Dit kan alleen als je onderneming btw-belaste prestaties verricht. Verricht jouw onderneming ook btw-vrijgestelde prestaties, dan zal geen aftrek van btw mogelijk zijn voor de verhouding vrijgestelde prestaties-totale prestaties.

De auto in privé brengt ook een aantal nadelen met zich mee:

 • Je moet zelf in privé de aanschafkosten en alle overige autokosten betalen.

 • Je kan de gemaakte autokosten niet aftrekken van de winst van de onderneming (met uitzondering van de onkostenvergoeding die de onderneming aan jou verstrekt voor zakelijke kilometers) en je kunt ook de afschrijving op de auto niet ten laste van de winst van de onderneming brengen. De btw die je betaalt bij aanschaf van de auto kan je niet in aftrek brengen.

Let op! Als je onderneming nagenoeg alle kosten van de privéauto aan jou vergoedt, kan de privéauto door de Belastingdienst alsnog als auto van de zaak worden aangemerkt.

De keuze: zakelijk of privé?

Het antwoord op de vraag wat voordeliger is: de auto zakelijk of privé, is afhankelijk van allerlei, vaak niet precies bekende omstandigheden en factoren. Dit maakt het lastig om exact te berekenen wat voordeliger is. Toch is er wel een aantal grove vuistregels te geven. Zo is bij lage afschrijvingskosten of bij veel zakelijke kilometers een privéauto over het algemeen voordeliger. Maak echter geen ondoordachte keuze. Wij kunnen aan de hand van alle gegevens een berekening van de voordeligste variant voor je maken.

Overbrengen naar privé?

Staat een auto eenmaal op de zaak, dan kan je als ondernemer in de inkomstenbelasting deze in beginsel niet overbrengen naar privé. Overbrengen naar privé kan wel als er fiscaal sprake is van een zogenaamde bijzondere omstandigheid. Daarvan is niet vaak sprake. Een bijzondere omstandigheid is bijvoorbeeld een wetswijziging of uitspraak waardoor je een andere keuze gemaakt zou hebben als je dit zou hebben geweten voordat je besliste de auto op de zaak te zetten. Of als je de auto helemaal niet meer zakelijk zou gebruiken (bijvoorbeeld omdat je een nieuwe auto koopt). Dan ben je zelfs verplicht de auto voortaan tot het privévermogen te rekenen. Deze overgang moet plaatsvinden voor de werkelijke waarde, waardoor je – afhankelijk van de fiscale boekwaarde – een boekwinst of -verlies realiseert. Ook voor de btw kan dit gevolgen hebben.

Ondernemers met een bv?

Een auto op naam van de bv is in beginsel altijd zakelijk. Bij een bv is overbrengen naar privé wel mogelijk, zelfs als er geen bijzondere omstandigheden zijn. Je kunt namelijk de auto altijd van de bv aan jezelf als dga verkopen. Vervolgens kan je zakelijke ritten voor de bv maken tegen een vergoeding van € 0,19/km.

#auto #advieswijzer #privégebruik #zakelijkgebruik #autovandezaak

bottom of page