top of page

Advocaatkosten voor werknemer niet aftrekbaar


Werknemers kunnen de kosten van een ingeschakelde advocaat bij een ontslagprocedure niet in aftrek op het inkomen brengen. Dit standpunt is onlangs nog bevestigd door het gerechtshof in Den Bosch.

Verliesverrekening

In de zaak die speelde voor het Hof had een belastingplichtige de in voorgaande jaren gemaakte advocaatkosten van ruim € 5.400 opgevoerd als verrekenbaar verlies. De belastingplichtige had deze kosten opgevoerd in de voorlopige aanslag en was het er niet mee eens dat het verlies bij de definitieve aanslag niet werd verrekend.

Hoge Raad

Al in 2007 heeft de Hoge Raad bepaald dat advocaatkosten wegens een ontslagprocedure niet in aftrek kunnen worden gebracht en ook niet als negatief loon kunnen worden aangemerkt.

Geen opgewekt vertrouwen

In deze zaak was er evenmin sprake van opgewekt vertrouwen. De enkele mededeling in de toelichting op de aangifte dat aftrek van kosten inzake werk en woning mogelijk is, is hiervoor onvoldoende.

Bel of kom langs als je vragen hebt over de fiscale aftrekbaarheid van advocaatkosten.

bottom of page