top of page

ANBI: publiceer jaarcijfers vóór 1 juli


Als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI, geniet je een aantal fiscale voordelen, maar je moet dan wel openheid van zaken geven. Daarom ben je onder meer verplicht hun jaarcijfers over 2018 vóór 1 juli dit jaar te publiceren.

Wanneer ANBI?

ANBI's, in de volksmond ook wel organisaties voor goede doelen genoemd, moeten zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Of dit ook gebeurt, moet onder meer blijken uit de jaarcijfers, die verplicht gepubliceerd moeten worden.

Welke cijfers?

Het betreft de balans en de staat van baten en lasten, inclusief een toelichting. De cijfers moet je op je eigen of gemeenschappelijke website publiceren.

Intrekking ANBI status

Als je als ANBI niet aan de voorwaarden voldoet, kan je geconfronteerd worden met intrekking van je ANBI-status. Dit betekent dat een aantal fiscale voordelen verloren gaat. Zo betaal je als ANBI geen erf- en schenkbelasting en zijn ook schenkingen door een ANBI vrijgesteld van schenkbelasting.

bottom of page